Inicjatywa CORNET (33 konkurs) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-02-01

Inicjatywa CORNET (33 konkurs)

ddd

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Partnerzy

Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Tajwan, Turcja.

Wnioskodawcy

Międzynarodowy wniosek projektowy musi zostać złożony przez międzynarodowe konsorcjum składające się z co najmniej Stowarzyszenia MŚP, Wykonawcy badań i Komitetu Użytkowników MŚP.

Z Polski wnioskodawcą w ramach Inicjatywy CORNET (33. Konkurs)  jest zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Politechnika Gdańska może wziąć udział w konkursie jako wykonawca badań w projekcie.

Na co

Badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży oraz inne – działania zw. z rozpowszechnianiem wyników projektu, promocją, zarządzaniem projektem, organizacją posiedzeń Komitetu Użytkowników (w tym koszty dojazdów oraz noclegów członków Komitetu).

Zakres tematyczny

Bez ograniczeń tematycznych. W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.

Budżet konkursu

Budżet konkursu dla polskich podmiotów w 33. Konkursie wynosi 750 000 euro. Zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego na dzień otwarcia konkursu.

1 euro = 4.5229 zł

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych przez jednostkę naukową.

Harmonogram konkursu

  • Poziom międzynarodowy (jednoetapowy):

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/. Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum międzynarodowego.

Termin składania wniosków międzynarodowych upływa w dniu 30 marca 2022 r., godz. 12:00 (12.00 pm CET)

  • Poziom krajowy (jednoetapowy):

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca składa w NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 marca 2022 r. oraz w wersji papierowej 6 kwietnia 2022 r.

W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP wersja papierowa nie jest wymagana.

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione merytorycznie zgodnie z kryteriami przyjętymi dla konkursu CORNET.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej NCBR i stronie Inicjatywy CORNET.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska (aledubie@pg.edu.pl) i Magdalena Urbanowicz (magurban@pg.edu.pl).

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

38 wyświetleń