Sztuczna inteligencja w służbie zrównoważonego rozwoju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-08

Sztuczna inteligencja w służbie zrównoważonego rozwoju

foto
Razem z rosnącą potrzebą dyskusji na temat destrukcyjnych dla środowiska skutków ocieplenia klimatu, zwiększa się także świadomość istotności działań służących zrównoważonemu rozwojowi.

Peter Ferdinand Drucker, jeden z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku powiedział, że „nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”. Dzięki dostępowi do dużych ilości danych dotyczących klimatu i ich odpowiedniej analizie, możliwe jest lepsze zrozumienie otaczającego świata i skuteczniejsze zarządzanie zmianami w przyrodzie. Jedną z kluczowych technologii, która pozwala analizować i interpretować duże ilości danych, jest sztuczna inteligencja (AI, artificial intelligence).

Sztuczna inteligencja dla środowiska

Sztuczna inteligencja może w przyszłości odegrać znaczącą rolę w rozwiązaniu problemów związanych ze środowiskiem, od projektowania bardziej energooszczędnych budynków po monitorowanie stanu zanieczyszczenia wód czy optymalne wykorzystanie energii odnawialnej.

Zgromadzenie ogromnych ilości szczegółowych danych na temat procesów zachodzących w otoczeniu a następnie ich wnikliwa analiza jest szansą na lepsze zrozumienie zmian jakie dokonują się w przyrodzie i na szybszą reakcję na zagrożenia dla ekosystemu. Jednym z rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w ochronie bioróżnorodności jest system Smartula opracowany przez naukowców z Politechniki Gdańskiej. Jest to system alarmowy dla pasiek, dzięki któremu można przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w ulu takim jak choroby, nieoptymalne warunki bytowe pszczół czy akty wandalizmu. Rozwiązanie to opiera się na zainstalowanych w ulu czujnikach, które zbierają dane istotne dla oceny dobrostanu pszczół, takie jak m.in. temperatura, wilgotność i dźwięk. Przesłane do systemu dane są następnie analizowane przez algorytmy, które sprawdzają czy ustalone przez użytkownika normy nie zostały przekroczone.

Sztuczna inteligencja dla zrównoważonych miast

Wykorzystanie AI na terenach zurbanizowanych jest szansą na usprawnienie działania miast, zniwelowanie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na mieszkańców i środowisko oraz bardziej racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów. Wśród licznych rozwiązań napędzanych sztuczną inteligencją, które być może w przyszłości będą wprowadzone na szeroką skalę do miast są m.in. inteligentne kontenery na śmieci, które same segregują śmieci dzieląc je na 4 frakcje od razu po ich wrzuceniu oraz informują o potrzebie opróżnienia kosza.

Wykorzystanie inteligentnych technologii bez wątpienia może być sprzymierzeńcem człowieka w ochronie naszej planety poprzez wspieranie realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

127 wyświetleń