Cele Zrównoważonego Rozwoju na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-12

Cele Zrównoważonego Rozwoju na PG

logo

Politechnika Gdańska wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 25 września 2015 r. Jest ich łącznie 17.

Do nadrzędnych wartości pielęgnowanych przez Politechnikę Gdańską należy troska o warunki i jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej. Jest również sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających wdrażaniu postulatów deklaracji.

Zrównoważony rozwój ma poprawiać komfort naszego życia i zatrzymać niszczenie planety. 17 wyznaczonych i opisanych celów głównych dotyka bardzo wielu aspektów funkcjonowania. To nie tylko czysta energia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja czy inwestycje, ale także dobra jakość edukacji, godna praca, jednym słowem wszystko co wpływa na naszą codzienność i jakość funkcjonowania. Do nadrzędnych wartości pielęgnowanych przez Politechnikę Gdańską należy troska o warunki i jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń, a to również podstawa założeń filozofii zrównoważonego rozwoju. Troska
o środowisko to konieczność i nasza wspólna odpowiedzialność.

Należy podkreślić, że w ostatnim czasie nasza Uczelnia podjęła wiele istotnych działań na rzecz środowiska. Politechnika Gdańska wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim jak walka o czystość planety, czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań do codziennego życia

W ostatnim czasie nasza Uczelnia podjęła wiele istotnych działań na rzecz środowiska. Jednym z nich było powołanie Centrum EkoTech, które zajmuje się kształtowaniem harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka co jest wyjątkowo istotne w obliczu obecnych wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz przemian społecznych i demograficznych. Rozpoczęliśmy także budowę Centrum Ekoinnowacji, które będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. 

Każdego dnia chcemy zwiększać naszą świadomość i kształtować postawy ekologiczne poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Pragniemy jak najlepiej służyć społeczeństwu i naszej planecie, w szczególności działając na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju. 

11 wyświetleń