Stacje zbiórki małych elektroodpadów w ramach Budżetu Obywatelskiego PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-05

Stacje zbiórki małych elektroodpadów w ramach Budżetu Obywatelskiego PG

Budżet Obywatelski PG
Społeczność akademicka PG oddając głosy zdecydowała, które projekty zgłoszone przez studentów i pracowników będą realizowane z środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego PG w 2024 r. Jednym ze zwycięskich projektów pracowniczych jest utworzenie na terenie kampusu 3 zewnętrznych stacji zbiórki małych elektrośmieci.

Elektrośmieci, czyli zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, stanowią coraz większą część odpadów wytwarzanych przez ludzi. Czy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z tymi małymi, lecz potencjalnie szkodliwymi przedmiotami?

Wiele małych elektroodpadów zawiera substancje chemiczne, takie jak rtęć, ołów, czy kadm, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego, gdy są niewłaściwie utylizowane. Wyrzucenie ich do zwykłego kosza powoduje, że trafiają na wysypiska śmieci, gdzie mogą powodować skażenie gleby i wód gruntowych.

Istotny jest także fakt, że elektrośmieci zawierają cenne surowce, takie jak metale (miedź, aluminium), które mogą zostać odzyskane i wykorzystane ponownie. Poprzez właściwe przetwarzanie możemy zmniejszyć ilość odpadów oraz zmaksymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych.

Dbanie o to, aby trafiały one tam, gdzie mogą być odpowiednio przetworzone, jest ważne z punku widzenia bezpieczeństwa naszego i środowiska naturalnego. Zewnętrzne stacje zbiórki małych elektroodpadów, które dzięki waszym głosom już w 2024 r. pojawią się na terenie kampusu, ułatwią zbiórkę tego typu odpadów.

Więcej o zwycięskich projektach 8. edycji Budżetu Obywatelskiego PG przeczytacie w linku.

93 wyświetleń