Społeczna Odpowiedzialność Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Społeczna Odpowiedzialność Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska opublikowała pierwszy raport, który jest podsumowaniem wdrażania zasad z Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni na Politechnice Gdańskiej. Raport obejmuje działania, które PG realizowała w latach 2018 – 2021.

Dokument został przygotowany w oparciu o formularz samooceny uczelni opracowany przez prof. Janinę Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. Bolesława Roka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) na podstawie prac Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami PG w zakresie budowania społeczności PG zaangażowanej i odpowiedzialnej społeczne.

Społeczna Odpowiedzialność Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 1 do Raportu Wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności PG