Raport Zrównoważony Rozwój PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Raport Zrównoważony Rozwój PG

Politechnika Gdańska po raz pierwszy udostępnia raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 25 września 2015 r. 

Prezentowany raport stanowi zarys działalności Uczelni w poszczególnych obszarach Zrównoważonego Rozwoju. Dane do niniejszego raportu zebrano na koniec roku akademickiego 2020/2021 i dotyczą one prowadzonych obecnie (w tym także częściowo zrealizowanych) wybranych projektów i inicjatyw.

Opisane w raporcie działania zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych obszarów:

  • badania,
  • zaangażowania publicznego i partnerstwa,
  • kształcenia i działalności studenckiej,
  • wewnętrznego działania Uczelni

i na tym tle przeanalizowano działalność Uczelni. W niektórych obszarach nie wykazujemy osiągnięć, niemniej identyfikacja tych obszarów jest dla nas ważna i pozwoli na podjęcie starań by wypełnić te luki w przyszłości.

Opisane w raporcie studia przypadków stanowią jedynie wybrane elementy działalności Uczelni. Ich celem jest pokazanie naszego zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy do lektury:

Politechnika Gdańska - Raport Zrównoważony Rozwój