Kolejny nabór wniosków w ramach Titanium Supporting International Patent Applications (9.05-10.06.24) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-08

Kolejny nabór wniosków w ramach Titanium Supporting International Patent Applications (9.05-10.06.24)

titanium

Celem Programu jest wdrożenie mechanizmów identyfikacji i ochrony własności intelektualnej w skali międzynarodowej wartościowych wynalazków opracowanych na Politechnice Gdańskiej W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Aktualny nabór wniosków trwa od 9 maja do 10 czerwca 2024 r.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku oraz z tutorialem

Budżet i warunki finansowania projektu

  • Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student Politechniki Gdańskiej.
  • Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku.
  • Maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 000,00 PLN brutto a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie jednostki zgłaszającej wniosek o dofinansowanie do pokrycia kosztów uzyskania patentu w dalszych procedurach (koszty walidacji w wybranych krajach, opłaty urzędowe i in.) 

W przypadku, gdy prawa do wynalazku objętego zgłoszeniem należą do Uczelni w części (wspólność praw), dofinansowanie jest proporcjonalne do udziału Uczelni w tych prawach – ustalonego na podstawie umowy o wspólności praw do / z patentu zawartej z pozostałymi współuprawnionymi do wynalazku.

Jak aplikować?

  • Aktualny nabór wniosków trwa od 9 maja do 10 czerwca 2024 r.
  • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty a Centrum Transferu Technologii przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.

Dokumenty

91 wyświetleń