Uczelnia Badawcza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Uczelnia Badawcza

Politechnika Gdańska w 2019 roku zajęła drugie miejsce w kraju i została najwyżej sklasyfikowana wśród uczelni technicznych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było wyłonienie i wsparcie 10 najlepszych uczelni, które staną się ośrodkami badawczymi i będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie. 

Wszyscy laureaci programu IDUB w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję z budżetu państwa zwiększoną o 10 proc. W przypadku Politechniki Gdańskiej oznacza to dodatkowe środki w wysokości ok. 200 mln zł, które zgodnie z założeniami programu będą przeznaczone na dalszy, dynamiczny rozwój uczelni, w tym na działania w ramach nowo utworzonych Centrów Badawczych. 

Centra Naukowe i Badawczo- Wdrożeniowe

Centrum BioTechMed

Centrum EkoTech

Centrum Materiałów Przyszłości

Centrum Technologii Cyfrowych

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

Centrum Technologii Wodorowych

CEJ

Centrum Energetyki Jądrowej

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności