Powołanie Komitetu Sterującego Projektu IDUB
  • Pismo okólne Rektora PG nr 54/2020 z 4 listopada 2020 r. 
 Powołania centrów priorytetowych obszarów badawczych
  • Zarządzenie Rektora PG nr 14/2020 z 20 marca 2020 r. 
  • Zarządzenie Rektora PG nr 31/2021 z 19 maja 2021 r. 
Powołania centrów badawczo wdrożeniowych 
  • Zarządzenie Rektora PG nr 8/2023 z 1 marca 2023 r. 
  • Zarządzenie Rektora PG nr 29/2023 z 19 czerwca 2023 r. 
Powołanie utworzenia Biura IDUB
  • Zarządzenie Rektora PG nr 46/2022 z 28 czerwca 2022 r.