Aurum Supporting International Research Team Building | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aurum Supporting International Research Team Building

Aurum kolor

Program Aurum Supporting International Research Team Building stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania II.1. i będzie realizowany w ramach działalności Centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Celem Programu Aurum jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG, z udziałem naukowców zagranicznych. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia nowego zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

 

Zapraszamy do zapoznania się z intrukcjątutorialem przygotowania wniosku

 

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.
  • Okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy.
Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych;
  • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej dla tworzonego zespołu;
  • wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych.

Szkolenie z programu Aurum.

Jak aplikować?

  • Nabór w programie w roku 2022 r. trwał do 2 grudnia.