Aurum Supporting International Research Team Building | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aurum Supporting International Research Team Building

Aurum kolor

Program Aurum Supporting International Research Team Building stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania II.1. i będzie realizowany w ramach działalności Centrów priorytetowych obszarów badawczych PG.

Celem Programu Aurum jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG, z udziałem naukowców zagranicznych.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia nowego zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej.

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.
  • Okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych;
  • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej dla tworzonego zespołu;
  • wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków trwał do 5 listopada 2021 r .
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. Oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.