Europium Short-Term Outgoing Visits | Politechnika Gdańska

Treść strony

Europium Short-Term Outgoing Visits

Europium

Program Europium Short-Term Outgoing Visits stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania IV.2. (System wspierania mobilności naukowców i rozwiązań work-life balance). Celem Programu jest zwiększenie kompetencji naukowych pracowników PG, zwłaszcza młodych naukowców, w wyniku odbycia przez nich krótkoterminowych pobytów w czołowych zagranicznych ośrodkach naukowych. Konsekwencją tych wyjazdów powinno być także nawiązanie współpracy badawczej pomiędzy grupą badawczą, w skład której wchodzi osoba wyjeżdżająca, a grupą zagraniczną.

Budżet oraz warunki finansowania projektu  

W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie kosztów krótkoterminowych (od 1 tygodnia do 3 miesięcy) pobytów naukowców z PG w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie międzynarodowej.

Finansowanie kosztów wyjazdu i pobytu obejmuje: ryczałt na pokrycie kosztów noclegów, codziennego utrzymania oraz dojazdów środkami komunikacji miejscowej, w wysokości 3 000 zł na tydzień oraz koszty przejazdu do/z zagranicznego ośrodka naukowego.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu ma charakter ciągły.
  • Wniosek składany jest drogą elektroniczną, oraz w wersji papierowej, do Działu Współpracy Międzynarodowej (dalej DMWA).
  • Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do Regulaminu prosimy kierować do mgr Dorota Janczak  dorota.janczak@pg.edu.pl+48 58 348 65 79