11th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro–Industries (AGRO 2022) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-13

11th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro–Industries (AGRO 2022)

Agro

W dniach 26-28 października 2022 r. na terenie Politechniki Gdańskiej odbędzie się „XI Międzynarodowe Sympozjum IWA (AGRO 2022) dotyczące problemów gospodarki odpadami rolno-przemysłowymi”. Tematyka konferencji wpisuje się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu oraz w Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals), dotyczy bowiem osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez promocję zrównoważonej produkcji i rolnictwa, wykorzystanie bioodpadów jako surowców, zapewnienia dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie oraz podjęcia działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Szczegółowy plan sympozjum, wraz z terminem rejestracji i przesyłania streszczeń wystąpień zamieszczony jest na stronie internetowej „11th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro–Industries (AGRO 2022)”:

AGRO 2022

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum!

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sympozjum

26 wyświetleń