Kolejny sukces w rankingu GreenMetric | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-16

Kolejny sukces w rankingu GreenMetric

GreenMetric
Wysiłki naszej Uczelni we wdrażaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały ponownie dostrzeżone na forum międzynarodowym!

W najnowszej edycji światowego rankingu UI GreenMetric World University Ranking Politechnika Gdańska zajęła 1. miejsce spośród polskich uczelni. W skali globalnej PG zajęła 137 miejsce na 1050 uczelni z 85 krajów. Globalny ranking UI GreenMetric World University bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym (w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami).

Twórcy rankingu chcą zyskać obraz tego, jak dany uniwersytet reaguje na kwestie zrównoważonego rozwoju lub radzi sobie z nimi za pomocą polityki, działań i komunikacji. Liderami rankingu w tym roku okazały się Wageningen University (Królestwo Niderlandów) oraz 2 uczelnie z Nottingham: Nottingham Trent University oraz University of Nottingham.

Nasza uczelnia osiągnęła najwyższe w skali kraju noty w zakresie infrastruktury, energii, transportu oraz edukacji i badań. Jest to docenienie takich prośrodowiskowych działań uczelni jak realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zielonych projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, czy inwestycji jakich jak Centrum Eko-Innowacji. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że nasza Uczelnia posiada Plan Klimatyczny, który określa cele i działania Uczelni na rzecz podnoszenia dobrostanu społecznego oraz zrównoważenia ekosystemu Ziemi oraz aksjologiczną podstawę tych działań.

Ponieważ w rankingu są brane pod uwagę takie kryteria jak zaangażowanie organizacji studenckich, czy liczba pojazdów elektrycznych używanych przez pracowników, należy wskazać, że dobry wynik Politechniki Gdańskiej to efekt zaangażowania całej naszej społeczności w kwestie środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe wyniki

33 wyświetleń