22 marca Światowy Dzień Wody | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-15

22 marca Światowy Dzień Wody

zdjęcie

W czasie konferencji Szczyt Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 22 marca Światowym Dniem Wody.  Data ta ma na celu zwrócenie uwagi, jak poważnym problemem na świecie jest niedobór wody.

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie a ponad połowa mieszkańców Ziemi będzie zagrożona jej niedoborami.

Problem ten to efekt zmian klimatycznych i działalności człowieka, które prowadzą do suszy na wielu terenach. Niewielki poziom opadów i utrzymywanie się wysokich temperatur prowadzą do nadmiernego parowania wody z gleby, co skutkuje jej zubożeniem i zmniejszeniem jej bioróżnorodności.

Zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla miast

Zmiany klimatyczne zwiększają także częstotliwość występowania gwałtownych zjawisk meteorologicznych jak deszcze nawalne, które są wyzwaniem dla miast. Utwardzanie dużych powierzchni i ograniczanie terenów zielonych może skutkować występowaniem podtopień i lokalnych powodzi, które niosą ryzyko przelania się zanieczyszczeń kanalizacyjnych do zbiorników wodnych. Pracownicy naukowi PG, w ramach międzynarodowego projektu NOAH, opracowali system, który ma za zadanie ograniczyć spływy zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do zbiorników wodnych w wyniku tzw. przelewów, dzięki wykorzystaniu inteligentnych systemów odwadniania.

Koncepcja sponge cities

Jednym z rozwiązań, które może łagodzić skutki okresowej suszy i gwałtownych ulew na terenach zurbanizowanych, jest koncepcja sponge cities czyli miasta gąbki. Jest to idea zielonego miasta, które jest w stanie wykorzystać wodę deszczową za pomocą wkomponowanej w krajobraz małej retencji. Ogrody deszczowe, dachy oraz ściany pokryte zielenią, powierzchnie drenażowe jak przepuszczające wodę płyty chodnikowe czy asfalt o porowatej strukturze, stawy czy sztuczne jeziora mogą zebrać okresowy nadmiar wody, po czym stopniowo oddadzą ją przyrodzie.

zdjęcie

Na terenie Politechniki Gdańskiej znaleźć możemy elementy małej retencji takie jak zbiorniki do gromadzenia deszczówki czy łąkę kwietną między wydziałami Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W planach jest także utworzenie ogrodu deszczowego na terenie kampusu.

Tabela przedstawia listę najważniejszych publikacji dotyczących SDG 6 Czysta woda i warunki sanitarne  opublikowanych na PG w latach 2017-2022.

Tabela 1. Wybrane publikacje pracowników PG w obszarze SDG6.

zdjęcie

Źródło danych: CAS-35 Analiza dorobku publikacyjnego w ramach SDG’s na Politechnice Gdańskiej

93 wyświetleń