Politechnika Gdańska sygnatariuszem Magna Charta Universitatum 2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-03

Politechnika Gdańska sygnatariuszem Magna Charta Universitatum 2020

zdjęcie
Magna Charta Universitatum (MCU) to dokument, który został pierwotnie podpisany przez 388 rektorów uniwersytetów z całej Europy i spoza niej 18 września 1988 roku, w 900. rocznicę powstania Uniwersytetu Bolońskiego. Politechnika Gdańska była również wśród sygnatariuszy pierwotnej Karty.

Dokument zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej jako wytyczne dla dobrego zarządzania.

W 2018 roku powołano wielonarodową grupę, której zadaniem było dokonanie przeglądu Magna Charta Universitatum w kontekście zmian jakie zaszły od 1988 roku w uniwersytetach i w środowiskach, w których funkcjonowały. Po szerokich konsultacjach nowa wersja Karty została przyjęta w lipcu 2020 roku. Od tego czasu ponad 960 uczelni z 94 krajów podpisała co najmniej jedną wersję MCU.

Nowa wersja nie usuwa niczego z pierwotnych fundamentalnych wartości, pod którymi w 1988 podpisały się uczelnie. Stara się reagować na współczesne wyzwania i obawy, a także z nimi rezonować. Uznaje, że dążenie do podstawowych wartości ma wartość wraz z ich faktycznym osiągnięciem, co w praktyce jest ciągłym poszukiwaniem.

W nowej Karcie zwraca się uwagę na bardziej globalny charakter działalności uczelni oraz na szerszy zakres lokalnych obowiązków, które na nich ciążą.

Politechnika Gdańska, będąc sygnatariuszem MCU, realizuje 16 Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dotyczący pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji. To także działanie wpisujące się w 7 postulat Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który dotyczy rozwijania współpracy międzyuczelnianej, krajowej i międzynarodowej.

Aktualna lista sygnatariuszy Magna Charta Universitatum 2020 znajduje się <tutaj>.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony poświęconej Magna Charta.

logo
82 wyświetleń