Stacja badania jakości powietrza na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-13

Stacja badania jakości powietrza na PG

stacja badania jakości powietrza
Podczas realizacji projektu PIONIER-LAB utworzono Laboratorium 3 o nazwie "Smart Kampus", które zostało wyposażone w profesjonalną stację badania jakości powietrza w obrębie kampusu PG.

Stacja została zainstalowana na dachu budynku Centrum Kompetencji STOS - siedzibie CI TASK.

Poza analizą jakości powietrza, na którą składają się m.in. stężenie pyłów oraz związków tlenków azotu i siarki,
stacja monitoruje również podstawowe parametry pogodowe, takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotności, siła i kierunek wiatru.

W niedalekiej przyszłości w ramach Laboratorium "Smart Kampus" powstaną również inne usługi np, inteligentne przestrzenie, smart inventory, smart vending czy analizowanie jakości energii elektrycznej w kampusie.

Wartości wybranych parametrów fizykochemicznych atmosfery można obejrzeć pod adresem: stacja badania jakości powietrza

20 wyświetleń