Awans Politechniki Gdańskiej w Rankingu THE Impact 2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-27

Awans Politechniki Gdańskiej w Rankingu THE Impact 2024

THE Impact 2024
Politechnika Gdańska uzyskała miejsce w przedziale 401-600 na świecie oraz drugie miejsce w Polsce w prestiżowym, międzynarodowym rankingu oceniającym zaangażowanie uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – The Impact Rankings.

Liczba punktów uzyskanych przez PG wynosi 73.9 na 100 możliwych, co oznacza wzrost rok do roku o 8,9 punktu (z 65 pkt. w 2023 r.) oraz awans w zestawieniu globalnym z pozycji 601-800 na pozycję 401-600, w zestawieniu krajowym z pozycji 4-8 na miejsce 2.

W 2024 r. THE Impact Rankings opublikowano po raz 6. W tym czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie tym rankingiem. W 2019 roku sklasyfikowano w nim 467 uczelni, w 2024 r. aż 1963.

THE Impact Rankings to ranking ogólny oraz rankingi szczegółowe uwzględniające 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

grafika z celami zrównoważonego rozwoju ONZ

PG w 2024 r. zgłosiła do rankingu THE Impact dane do 12 z 17 celów zrównoważonego rozwoju. W klasyfikacji uczelni z Polski PG jest liderem rankingu aż dla trzech celów (6. Czysta woda i warunki sanitarne, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz 17. Partnerstwa na rzecz celów). Poza tym zajęła  miejsce 1-3 dla celu 11. Zrównoważone miasta i społeczności oraz miejsce 1-4 dla celu 7. Czysta i dostępna energia

W klasyfikacji globalnej PG dla aż czterech celów uzyskała pozycję w przedziale 101-200 (cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne, cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, cel 17. Partnerstwo na rzecz celów, cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności).

Szczegółowe wyniki PG w rankingach THE Impact dla poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju prezentują się następująco:

Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne – miejsce 101-200 na świecie, w Polsce miejsce 1

Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – miejsce 101-200 na świecie, w Polsce miejsce 1

Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów – miejsce 101-200 na świecie, w Polsce miejsce 1

Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności – miejsce 101-200 na świecie, w Polsce miejsce 1-3

Cel 7. Czysta i dostępna energia – miejsce 401-600 na świecie, w Polsce miejsce 1-4

Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca – miejsce 401-600 na świecie, w Polsce miejsce 4-9

Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura – miejsce 401-600 na świecie, w Polsce miejsce 5-9

Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu – miejsce 401-600 na świecie, w Polsce miejsce 2-6

Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje – miejsce 401-600 na świecie, w Polsce miejsce 5-8

Cel 5. Równość płci – miejsce 601-800 na świecie, w Polsce miejsce 8-10

Cel 4. Dobra jakość edukacji – miejsce 800-1000 na świecie, w Polsce miejsce 5-6

Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia – miejsce 1001+ na świecie, w Polsce miejsce 9-17

THE Impact Rankings oceniają, jak uczelnie realizują poszczególne Cele Zrównoważonego Rozwoju w czterech szerokich obszarach: badania, zarządzanie, zasięg, nauczanie. Organizator rankingu wyjaśnia:

Badania: najbardziej oczywistym i tradycyjnym sposobem, w jaki uniwersytet może pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jest prowadzenie badań na odpowiednie tematy.

Zarządzanie: uniwersytety są powiernikami znacznych zasobów. Nie tylko zasobów fizycznych, ale także swoich pracowników, wykładowców i studentów. Sposób, w jaki działają jako zarządcy, jest jednym z kluczowych czynników realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Zasięg, działania informacyjne: miejsce ma kluczowe znaczenie w szkolnictwie wyższym, a praca, jaką uniwersytety wykonują ze społecznościami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, jest kolejnym kluczowym sposobem, w jaki mogą mieć wpływ na zrównoważony rozwój.

Nauczanie: nauczanie odgrywa kluczową rolę, zarówno w zapewnieniu wystarczającej liczby wykwalifikowanych praktyków do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jak i w zapewnieniu, że wszyscy absolwenci wykorzystają kluczowe lekcje zrównoważonego rozwoju w swojej przyszłej karierze”. (Źródło: strona THE Impact)

Wyniki PG w THE Impact Rankings w latach 2020-2024

Edycja rankingu

Liczba punktów PG

Pozycja PG na świecie

Liczba sklasyfikowanych uczelni

Liczba sklasyfikowanych uczelni z Polski

2024

73,9

401-600

1963

25

2023

65

601-800

1591

23

2022

59,5

601-800

1410

15

2021

50,8

601-800

1117

12

2020

55

401-600

768

5

Liderami THE Impact Rankings 2024 są: 1. Western Sydney University oraz ex aequo University of Manchester i University of Tasmania.

W Polsce 1 miejsce zajął Uniwersytet Gdański (pozycja 301-400). Miejsca w przedziale 401-600 zdobyły cztery uczelnie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet SWPS oraz Uniwersytet Warszawski.

Dowiedz się więcej o metodologii rankingu


STRONA RANKINGU

16 wyświetleń