Jak wdrażać pomysły? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jak wdrażać pomysły?

Projektowanie rozwiązań z zastosowaniem podejścia service design.

Widzisz potrzebę rozwiania problemu w Twoim otoczeniu? Szukasz sposobu jak znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiadało na potrzeby użytkowników? Nie wiesz, jak zacząć? 

Zachęcamy do przeczytania kilku wskazówek, jak możesz być liderem zmian wokół siebie. W artykule znajdziesz informacje o sposobie pracy wg metodyki service design zyskującego coraz większą popularność i stosowanej również przez Politechnikę Gdańską m.in. w opracowywaniu rozwiązań w ramach wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Praca z wykorzystaniem podejścia service design to:
 • łączenie potrzeb organizacji z realnymi potrzebami odbiorców: tworzymy rozwiązania w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i potrzeby odbiorców, jednocześnie realizując cele organizacji.
 • użytkownik w centrum uwagi: tworzenie rozwiązania biorąc pod uwagę potrzeby, oczekiwania, obawy, ograniczenia i możliwości użytkowników.
 • praca w interdyscyplinarnym zespole: tworzymy rozwiązania w oparciu o wiedzę i do świadczenie osób zaangażowanych w proces, łączymy odmienne perspektywy.
 • testowanie: weryfikujemy wypracowane pomysły i doprecyzowujemy je uwzględniając informacje zwrotne od potencjalnych odbiorców.
Zanim zaczniesz pracę warsztatową, odpowiedź sobie na kilka pytań, które będą podstawą opracowania briefu projektowego:
 • Jaki problem chcemy rozwiązać?
 • Jak przejawia się opisany problem?
 • Co ma zostać zaprojektowane? (usługa, produkt, materiał informacyjny)
 • Kto ma być odbiorcą rozwiązania?
 • Dlaczego dla tej grupy rozwiązanie problemu jest szczególnie ważne?
 • Jakie problemy i potrzeby ma wskazana grupa odbiorców w związku ze zidentyfikowanym problemem?
 • Jakie działania były już podejmowane?
 • Jaki był efekt podejmowanych działań? (ewentualnie dlaczego nie przyniosły założonych efektów?)

Następnie koniecznie przekaż swój brief projektowy innej osobie do przeczytania. Może to być osoba, która nie zna się na tematyce, którą się zajmujesz. W ten sposób unikniesz tzw. klątwy wiedzy, która dotyka osób, które długo zajmują się dana dziedziną i polega na tym, że tłumacząc drugiej osobie zagadnienie zapominamy, jak to było kiedy sami tej wiedzy nie posiadaliśmy.

W kolejnym kroku znajdź grupę pracowników, dla których temat, którym chcesz się zająć jest ważny i będzie angażujący i zaplanuj proces tworzenia rozwiązania dla Twojego otoczenia lub miejsca pracy.

W jaki sposób poprowadzić warsztat? Jakie zastosować techniki i narzędzia wspólnej pracy? Warsztat i co dalej? Na te i inne pytania, a także zestaw pomocnych narzędzi do realizacji wspólnej pracy kreatywnej znajdziesz w Niezbędniku - zastosowanie metodyki service design

Poniżej prezentujemy działania, które powstały dzięki pracy Centrum Analiz Strategicznych z zastosowaniem service design:

Kampania Rowerem na Uczelnię

Plan Klimatyczny PG.

Materiał opracowany na podstawie Niezbędnika - zastosowanie service design. Politechnika Gdańska.

Poniżej znajdują się zdjęcia z dotychczas zrealizowanych warsztatów przez Centrum Analiz Strategicznych.