Nasze działania na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nasze działania na PG

W ostatnim czasie nasza Uczelnia podjęła wiele istotnych działań na rzecz środowiska. Jednym z nich było powołanie Centrum EkoTech, które zajmuje się kształtowaniem harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka co jest wyjątkowo istotne w obliczu obecnych wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz przemian społecznych i demograficznych. Rozpoczęliśmy także budowę Centrum Ekoinnowacji, które będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. 

Każdego dnia chcemy zwiększać naszą świadomość i kształtować postawy ekologiczne poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.