Podsumowanie dotychczasowej pracy zespołu ds. zrównoważonego rozwoju na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-23

Podsumowanie dotychczasowej pracy zespołu ds. zrównoważonego rozwoju na PG

Cele_ZR_PG

Politechnika Gdańska aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 25 września 2015 r. oraz Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej. Jest również sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających wdrażaniu postulatów deklaracji. 

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju na PG


W październiku 2021 roku rozpoczął pracę zespół ds. zrównoważonego rozwoju na PG w ramach Działu Zarządzania Jakością, obecnie Centrum Analiz Strategicznych. Chcemy podsumować nasze dotychczasowe działania.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016-2020 oraz Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021-2022. Opisane w raporcie działania PG zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych obszarów: badania i projekty, zaangażowania publicznego i partnerstwa, kształcenia i działalności studenckiej, wewnętrznego działania Uczelni i na tym tle przeanalizowano działalność Uczelni. Poprzez publikację raportów chcemy na przykładach podkreślić zaangażowanie i wkład całej społeczności akademickiej w zrównoważony rozwój dla lepszej przyszłości naszej wspólnej planety.

Raport Wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Gdańskiej za lata 2018 – 2021, który jest pierwszym podsumowaniem działań PG w zakresie społecznej odpowiedzialności. W raporcie PG podzieliła się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie budowania społeczności PG zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie.

Plan Klimatyczny PG na lata 2022-2030, który obejmuje realizację zadań z obszarów jakości kształcenia, badań, działania wewnętrze uczelni, zaangażowanie w zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników, studentów, partnerów i dostawców jak i społeczności lokalnej. Plan Klimatyczny Politechniki Gdańskiej na lata 2022-2030 określa w jaki sposób, jako PG zamierzamy stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, by stać się zrównoważoną instytucją i odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu zrównoważonego świata.

Warsztaty EkoPG – zrealizowaliśmy dwie edycje warsztatów w styczniu i maju 2022 r., których celem było opracowanie rozwiązań proekologicznych angażujących społeczność PG, opracowanie kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących ekologii na PG oraz opracowanie hasła promocyjnego dla działań proekologicznych na PG. W opracowaniu rozwiązań wykorzystane zostało podejście service design.

Kampania Rowerem na Uczelnię, która była skierowana do wszystkich, którym na sercu leży troska o środowisko i mają ochotę zmienić swoje nawyki  transportowe. Od 4 maja do 30 września 2022 r. ponad 260 pracowników PG rejestrowało swoje przejazdy rowerem lub hulajnogą do i z pracy w specjalnie przygotowanym przez Centrum Usług Informatycznych systemie, a w zamian otrzymywało gadżety przydatne w codziennych podróżach rowerem. Pracownicy zarejestrowali łącznie 11 867 przejazdów i przejechali łącznie ponad 90 tys. km, co przekłada się na ponad dwukrotne okrążenie Ziemi! Rekordzista kampanii przejechał ponad 3 tys. km! Dzięki temu uczestnicy oszczędzili ponad 10 tys. kg CO2 niewyemitowanego do atmosfery i nie wypalili 7200 litrów paliwa. To najważniejsze efekty środowiskowe, które są korzyścią dla wszystkich.

Łąka kwietna powstała na wyznaczonym obszarze między Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

Ekokoperty do korespondencji wewnętrznej. Na ekokopercie znajduje się tabelka z 12 miejscami na zapisanie nadawcy i adresata, co powoduje, że jedna koperta może być użyta wielokrotnie.

Opisane rozwiązania zostały opracowane w ramach warsztatów EkoPG, których celem było znalezienie rozwiązań proekologicznych angażujących społeczność Uczelni i przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na PG.

Budżet Obywatelski na zielono – w ubiegłorocznej edycji budżetu został dodany pkt. w regulaminie, że co najmniej jeden z wybranych pomysłów musiał wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG, co było realnym zwróceniem się PG w kierunku realizacji zielonych projektów.

Politechnika Gdańska - Naturalnie Odpowiedzialna – to cykl czterech emailingów, których celem było zachęcenie pracowników do oszczędzania w trakcie pracy oraz po pracy:

Emailingi zostały wysłane w ciągu czterech tygodni. Do każdej wiadomości zostały dołączone zabawne grafiki.

Zapraszamy do włączania się w inicjatywy związane z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na PG.

103 wyświetleń