Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-01

Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju

grafika
4 marca obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju.

Święto, które zostało ustanowione w 2019 r. przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO) oraz UNESCO, ma na celu docenienie znaczenia inżynierów oraz wkładu, jaki wnoszą do naszego społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na współczesne wyzwania, jakim stawiają czoła, jak m.in. zrównoważony rozwój.

Mając na uwadze ważną rolę, jaką Politechnika Gdańska odgrywa w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród swoich studentów i całego społeczeństwa, nasza uczelnia aktywnie działa w zakresie realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju opublikowanych przez ONZ. Ma to swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach dotyczących tego zagadnienia.

Poniżej wykres przedstawiający liczbę publikacji naukowych pracowników Politechniki Gdańskiej dotyczących 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

wykres

Wykres 1. Liczba publikacji naukowych pracowników Politechniki Gdańskiej dotyczących celów zrównoważonego rozwoju.

Źródło danych: CAS-35 Analiza dorobku publikacyjnego w ramach SDG’s na Politechnice Gdańskiej

Drodzy przyszli i obecni inżynierowie! Z okazji waszego święta życzymy wam wielu sukcesów zawodowych wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju!

90 wyświetleń