PG na fali Zrównoważonego Rozwoju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-13

PG na fali Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju w publikacjach naukowych na PG

Technology for People and the Planet („Technologia dla ludzi i planety”) to tytuł Strategii Politechniki Gdańskiej na lata 2020-2030, który jednoznacznie wskazuje, w jakim kierunku podąża nasza uczelnia. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to drogowskaz, który opisuje ważne z punktu widzenia człowieka, gospodarki i środowiska naturalnego obszary, w których PG podejmuje działania z zakresu edukacji i badań naukowych. Aktywność Uczelni w obszarze zrównoważonego rozwoju, znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach naukowych dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR). Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba publikacji pracowników Politechniki Gdańskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju wzrosła 2,5-krotnie względem roku bazowego: 157 publikacji w 2014 r.; 559 publikacji w 2023 r. (Źródło danych: SciVal https://scival.com/home, data pobrania danych: 17.01.2024 r.).

Analiza liczby publikacji dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju

Centrum Analiz Strategicznych PG zbadało liczbę publikacji naukowych dotyczących CZR, które zostały opublikowane w 2023 r. na 14 uczelniach technicznych w Europie: sześciu uczelniach technicznych z Polski (Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka) oraz uczelniach technicznych z sojuszu ENHANCE (Norwegian Univeristy of Science and Technology, Polytechnic Univeristy of Valencia, Polytechnic Univeristy of Milan, Delft Univeristy of Technology, RWTH Aachen Univeristy, Chalmers Univeristy of Technology, Technical Univeristy of Berlin i Swiss Federal Institute of Technology Zurich).

W 2023 r. Politechnika Gdańska w badanej grupie była uczelnią z najwyższym procentowym udziałem publikacji dotyczących szczegółowych Celów Zrównoważonego Rozwoju: CZR 6 (Czysta woda i warunki sanitarne) w łącznej liczbie publikacji uczelni. Na podium znalazły się także: Polytechnic University of Valencia oraz Delft Univeristy of Technology.

W tym samym roku PG znalazła się również w pierwszej trójce w badanej grupie 14 uczelni technicznych pod względem procentowego udziału publikacji dotyczących CZR 7 (Czysta i dostępna energia) w łącznej liczbie publikacji uczelni. W pierwszej trójce znalazły się także Chalmers Univeristy of Technology oraz Politechnika Śląska.

Poniżej tabela oraz wykres przedstawiający porównanie udziału procentowego publikacji dotyczących CZR w łącznej liczbie publikacji 14 badanych uczelni technicznych z Europy. 

Tabela 1.  Porównanie udziału % publikacji CZR w łącznej liczbie publikacji uczelni w latach 2014-2023

Źródło danych: SciVal https://scival.com/home (data pobrania danych: 17.01.2024 r.)

Wykres 1. Porównanie udziału % publikacji CZR w łącznej liczbie publikacji uczelni.

Źródło danych: SciVal https://scival.com/home (data pobrania danych: 17.01.2024 r.)

W 2023 r. procentowy udział publikacji dotyczących CZR w łącznej liczbie publikacji PG wyniósł 35,7%, co przekłada się na 4. miejsce PG wśród 14 badanych uczelni technicznych. Najwyższy udział procentowy publikacji dotyczących CZR w łącznej liczbie publikacji uczelni odnotowały: Norwegian University of Science and Technology (38%), Politechnika Śląska (37,9%) oraz Polytechnic University of Valencia (37,4%).

Poniżej tabela oraz wykres przedstawiający liczbę publikacji dotyczących CZR per etat NA w latach 2014-2023 pracowników naukowych badanych uczelni względem roku bazowego – 2014 r. Wyliczenia zostały oparte dla każdego roku o wymiar etatu z 2022 r.  W tabeli oraz na wykresie nie uwzględniono Polytechnic University of Milan, ponieważ liczba publikacji per etat NA na tej uczelni znacząco różni się od wyniku pozostałych uczelni (wynika to prawdopodobnie z błędnej liczby NA na tej uczelni podanej w źródle).

Tabela 2. Liczba publikacji dotyczących CZR per etat NA w latach 2014-2023.  

Źródło danych: SciVal https://scival.com/home (data pobrania danych: 17.01.2024 r.)

Wykres 2. Liczba publikacji dotyczących CZR per etat NA w latach 2014-2023.

 Źródło danych: SciVal https://scival.com/home (data pobrania danych: 17.01.2024 r.)

W badanej grupie w 2023 r. Politechnika Gdańska z wynikiem 0,447 znalazła się wśród 5 uczelni z najwyższą liczbą publikacji dotyczących CZR per etat NA wraz z Polytechnic University of Valencia (0,487), Delft Univeristy of Technology (0,477), Politechniką Śląską (0,468) oraz Norwegian University of Science and Technology (0,460).

Poniżej tabela oraz wykres prezentujący porównanie procentowe różnicy liczby publikacji dotyczących CZR pracowników naukowych 14 badanych uczelni technicznych względem roku bazowego – 2014 r.

Tabela 3. Porównanie % różnicy liczby publikacji uczelni dotyczących CZR względem roku bazowego – 2014 r.

Źródło danych: SciVal https://scival.com/home (data pobrania danych: 17.01.2024 r.)

Wykres 3. Porównanie % różnicy liczby publikacji dotyczących CZR względem roku bazowego – 2014 r.

Źródło danych: SciVal https://scival.com/home (data pobrania danych: 17.01.2024 r.)

W odniesieniu do danych zaprezentowanych w Tabeli 3. i na Wykresie 3., Politechnika Gdańska od 2016 r. odnotowuje największy procentowy wzrost liczby publikacji dotyczących CZR względem roku bazowego 2014 r. w grupie 14 badanych uczelni technicznych.

Powyższe dane prezentują rosnącą aktywność PG i badanych uczelni technicznych w obszarze publikacji naukowych z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki publikacjom i badaniom naukowym w zakresie zrównoważonego rozwoju, uczelnie mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów związanych ze środowiskiem, gospodarką i zdrowiem społeczeństwa.

Kluczowe słowa w publikacjach dotyczących CZR

Elsevier generuje możliwość wyszukiwania w bazie Scopus publikacji związanych z tematyką CZR po słowach-kluczach. Aktualny model wyszukiwania publikacji (na dzień 05.02.2024) to Elsevier 2023 Sustainable Development Goals (SDGs) Mapping. 

THE Impact, jedyny światowy ranking, który opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, korzysta z naukowej bazy danych Scopus prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier. W rankingu tym oceniana jest liczba publikacji uczelni dotycząca każdego CZR. Dobór odpowiednich słów-kluczy (keywords) w publikacjach ma znaczenie przy uznaniu danej publikacji za badanie związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Szczegóły dotyczące metodologii, a także wykaz słów-kluczy znajduje się w linku.

Zachęcamy również do zapoznania się z 3. edycją Raportu Zrównoważonego Rozwoju PG, który jest cennym źródłem wiedzy na temat wielokierunkowości zaangażowania naszej Uczelni w obszarze realizacji CZR. 

135 wyświetleń