O nas | Politechnika Gdańska

Treść strony

O nas

Dział Zarządzania Jakością jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej.

Jednym z zadań Działu Zarządzania Jakością jest podejmowanie, realizacja i upowszechnianie działań związanych z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na Politechnice Gdańskiej. Politechnika Gdańska jest także sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W Dziale Zarządzania Jakością aktywnie wspieramy i podejmujemy działania na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających szerokiemu wdrażaniu postulatów Deklaracji.

Dział Zarządzania Jakością podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji i rozwoju.