Komunikaty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komunikaty

 • 2023-08-17

  Nowe przewodniki dotyczące projektów

  Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przewodnikami dotyczącymi realizowania projektów na PG: Przewodnik po Regulaminie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Przewodnik zawierania umów konsorcjum oraz porozumień wewnętrznych /międzywydziałowych Przewodnik składania wniosków o dofinansowanie projektów do Narodowego Centrum Nauki...

 • 2023-08-16

  Informacja dotycząca płatności w projektach

  Szanowni Państwo, poniżej przekazujmy komunikat Kwestury PG, która zwraca uwagę, żeby zawsze, w sytuacji, jeśli ma być dokonana płatność za fakturę z wydzielonego dla projektu rachunku bankowego, były spełnione dwie rzeczy: 1) w systemie TETA, przy uzupełnianiu danych w zakładce "Kontrahenci i płatności",  wybierać nr konta bankowego projektu w polu: konto bankowe...

 • 2023-07-27

  Nowe partnerstwa europejskie w Horyzoncie Europa – konsultacje

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do konsultacji nowych partnerstw europejskich, zaproponowanych przez Komisję Europejską, które swoją działalność mają rozpocząć w drugiej połowie Programu Ramowego Horyzont Europa. Partnerstwa europejskie łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i / lub publicznych w celu sprostania niektórym z...

 • 2023-07-24

  Webinar ERC grant competitions 2024

  Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w otwartym webinarze ERC grant competitions 2024. Wydarzenie odbędzie się 20 września br. o godz. 12:15 i ma charakter interaktywnego webinaru na platformie YouTube, podczas którego potencjalni wnioskodawcy dowiedzą się więcej o nowościach Programu Prac ERC na rok 2024. Uczestnicy będą mieli okazję zadać...