Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Centrum Zarządzania Projektami

projekty@pg.edu.pl
czp@pg.edu.pl

Sekretariat - Biuro Centrum Zarządzania Projektami

mgr Anna Wnuk
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
anna.wnuk@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, nadzór nad moja.pg/projekty. 
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurski, działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i HPK Polska Północna - Gdańsk.
 • W zastępstwie: Program NAWA.

mgr Magdalena Drywa
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
magdalena.drywa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, nadzór nad moja.pg/projekty.
 • Program NAWA.
 
Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami

mgr  inż. Waldemar Dzienisz 
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 347 17 85
waldemar.dzienisz@pg.edu.pl 

 • Zakres obowiązków: koordynowanie oraz nadzorowanie pracy centrum.
 
Zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Projektami

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl 

 • Zakres obowiązków: nadzór nad informacjami do biuletynu PG oraz nad stroną internetową Centrum, współkoordynowanie strategicznych działań rozwojowych m.in. dot. zmian uregulowań wewnętrznych zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.
 • Kierowanie Sekcją Programów Strukturalnych i Inwestycyjnych.
 • W zastępstwie: obowiązki Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami.
 
Sekcja Programów Krajowych

pk.czp@pg.edu.pl

mgr inż. Beata Toma
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 31
beata.toma@pg.edu.pl

 • Kierownik sekcji
 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WA, WCH, WEiA, WFTiMS, WZiE, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr inż. Anita Wiśniewska
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 16 77
anita.wisniewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WETI, WOiO, WM, WILiŚ, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Sekcja Programów Międzynarodowych

pm.czp@pg.edu.pl

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 52
aleksandra.dubiella-jackowska@pg.edu.pl

 • Kierownik sekcji
 • Zakres obowiązków: Program Ramowy Horyzont Europa (konkursy filaru Global Challenges and European Industrial Competitiveness), Program Ramowy Horyzont 2020Programy badawcze zarządzane centralnie przez KE. Bilateralne oraz wielostronne programy badawcze finansowane ze środków NCN oraz NCBR. Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 48
magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Ramowy Horyzont Europa (konkursy filaru Innovative Europe oraz działania Widening Participation and Strengthening the European Research Area), Program Ramowy Horyzont 2020. Programy badawcze zarządzane centralnie przez KE. Bilateralne oraz wielostronne programy badawcze finansowane ze środków NCN oraz NCBR. Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
Pok.: 406A, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 64 74
agnieszka.glowacz@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Ramowy Horyzont Europa (Marie Skłodowska-Curie Actions, Research Infrastructures). Program Ramowy Horyzont 2020. Programy badawcze zarządzane centralnie przez KE. Bilateralne oraz wielostronne programy badawcze finansowane ze środków NCN oraz NCBR. Inne międzynarodowe programy badawcze.

mgr inż. Iga Szpunar
Tel.: + 48 58 348 64 73
iga.szpunar@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Ramowy Horyzont Europa (Marie Skłodowska-Curie Actions, Research Infrastructures). Programy badawcze zarządzane centralnie przez KE. Bilateralne oraz wielostronne programy badawcze finansowane ze środków NCN oraz NCBR. Inne międzynarodowe programy badawcze. Przedsięwzięcie MEiN Premia na Horyzoncie/Premia na Horyzoncie 2.

mgr Renata Downar-Zapolska
Kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
Pok.: 401A, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 24 12
renata.downar-zapolska@pg.edu.pl
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna (HPK)
hpk@pg.edu.pl

Obsługa programów:

 • LEAR - Legal Entity Appointed Representative PG dla Programów Ramowych UE.
 • Konsultowanie wniosków i projektów z Programu Ramowego UE Horyzont 2020, Programu Ramowego UE Horyzont Europa w tym Grantów ERC.
 • Kierowanie projektem pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

mgr inż. Edyta Fila-Lepper
Specjalista w Horyzontalnym Punkcie Kontaktowym ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
Pok.: 401, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 58
edyfila@pg.edu.pl
hpk@pg.edu.pl

 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
 • Konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

mgr Katarzyna Machulska

Specjalista w Horyzontalnym Punkcie Kontaktowym ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
Pok.: 401, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 58
katarzyna.machulska@pg.edu.pl
hpk@pg.edu.pl

 • Realizacja zadań Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie; konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.
Sekcja Programów Strukturalnych i Inwestycyjnych

si.czp@pg.edu.pl

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program PANDA, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • W zastępstwie: Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami, Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PC).

mgr Patryk Żyła
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 60 59
patryk.zyla@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)..
 • W zastępstwie: Erasmus +, Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

mgr Kamila Szydłowska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 347 16 19
kamila.szydłowska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Przemysł 4.0, Trwałość projektów, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FE RS).
 • Koordynacja na poziomie uczelni dostępów i upoważnień do systemów zewnętrznych takich jak SL2014, SOWA.
 • W zastępstwie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP), Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FE NIKS/ FENX), Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP).

inż. Aleksandra Grajewska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 20 45
aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP), Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FE NIKS/ FENX), Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP).
 • W zastępstwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Przemysł 4.0, Trwałość projektów, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FE RS).

mgr Marta Morańska
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 65 83
marta.moranska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), Erasmus+.

mgr Anna Frej
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 57
anna.frej@pg.edu.pl

mgr inż. Paulina Dyguła
Nieobecność

   
  Sekcja Zapewnienia Doskonałości Projektowej

  zd.czp@pg.edu.pl

  mgr Paweł Łukasiak
  Tel.: +48 58 348 64 67
  Pok.: 403A, Gmach B
  pawel.lukasiak@pg.edu.pl

  • Koordynacja i realizacja monitoringów wewnętrznych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  • Opracowywanie przewodników i materiałów informacyjnych dot. zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.

  mgr Dorota Pec
  dorota.pec@pg.edu.pl

  • Specjalista ds. szkoleń.
  • Prowadzenie szkoleń ogólnych z zakresu zarządzania projektami, planowania, zarządzania ryzykiem w projektach itp.
  • Opracowanie dedykowanych materiałów szkoleniowych.
  • Współtworzenie standardu zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.

  Sekretariat Centrum Zarządzania Projektami