Zanim wyjedziesz - ogólne zasady | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zanim wyjedziesz - ogólne zasady

Do których krajów można wyjechać?

1. krajów programu: UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Serbia, Turcja, Macedonia Płn. 
2. krajów partnerskich: pozostałe kraje świata, z którymi PG ma podpisane umowy*
*liczba miejsc na studia w krajach partnerskich jest ograniczona

 
Na które uczelnie można wyjechać?

Na uczelnie, z którymi dany wydział PG ma podpisane umowy. Jeżeli Twój wydział nie ma podpisanej umowy z uczelnią, na którą chcesz wyjechać lub taką umowę ma inny wydział PG skontaktuj się mailowo/telefonicznie z Działem Współpracy Międzynarodowej. 


Na jak długo można wyjechać?

Min. na 60 dni - max. 12 miesięcy. 
 

Ile razy w ciągu studiów można wyjechać?

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" tzn. 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (czyli na I stopniu studiów można wyjechać w sumie na 12 miesięcy i na II stopniu studiów można wyjechać w sumie na kolejnych 12 miesięcy). Kapitał mobilności można wykorzystać w całości na studia, w całości na praktyki albo podzielić na studia i na praktyki. 
 

Kto może wyjechać?

1. student, który ukończył przynajmniej pierwszy rok na studiach I stopnia
2. dobrze znający język wykładany na uczelni zagranicznej, na którą chce wyjechać
3. gotowy podjąć studia w pełnym wymiarze

 

Zakwaterowanie i transport

Organizacja zakwaterowania i transportu jest po stronie studenta. 
 

Jakiej wysokości stypendium można dostać?

Musisz liczyć się z tym, że dofinansowanie może nie pokryć w całości kosztów utrzymania w kraju, do którego wyjeżdżasz - dofinansowanie ma jedynie pokryć różnice w kosztach życia w Polsce i w kraju, do którego się wyjeżdża. Dofinansowanie jest wypłacane następująco: 85% kwoty po podpisaniu umowy (przed wyjazdem), pozostałe 15% po rozliczeniu się z wyjazdu (po powrocie).

kraj wysokość stypendium
grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 520 euro miesięcznie
grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 500 euro miesięcznie
grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 euro miesięcznie


🌿Zielony Erasmus+

Studenci, którzy zdecydują się na podróż zielonym środkiem transportu, czyli pociągiem, autobusem lub samochodem (w ramach carpoolingu) mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie do wyjazdu, czyli:
- 50 euro jednorazowego dodatku
- dodatkowe środki finansowe na max. cztery dni podróży (ok. 20 euro dziennie). Jak to działa? Powiedzmy, że uczelnia zagraniczna jest gotowa przyjąć Cię od 1 października do 30 kwietnia i podpisujesz umowę z takimi terminami. Jeżeli skorzystasz z zielonych form transportu możesz wyjechać np. 29 września i wrócić 2 maja - otrzymasz wówczas dodatkowe środki za cztery dni podróży. 


Wsparcie językowe - Online Linguistic Support (OLS)

Studenci odbywający studia za granicą w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, muszą obowiązkowo wypełnić test biegłości językowej (test zdaje się przed wyjazdem; link otrzymasz na maila). 

Na podstawie testu możesz (jeśli chcesz) otrzymać licencję na kurs językowy online (przy czym test zdaje się z języka, w którym są prowadzone wykłady na danej uczelni zagranicznej, a kurs można zrobić z języka obowiązującego w danym kraju np. wyjeżdżasz na studia do Madrytu: wykłady są po angielsku - test zdajesz z angielskiego, ale kurs możesz zrobić z hiszpańskiego).

Test językowy jest obowiązkowy, kurs jest dobrowolny. 

Oferowane kursy językowe online: 

język testy językowe kursy językowe
angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski tak tak - wszystkie poziomy
portugalski tak tak - do poziomu B2
bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski tak tak - na poziomie A1

Sprawdź, na które uczelnie możesz wyjechać

Masz pytania?

w sprawach rekrutacji na wydziałach, programów studiów itp. prosimy o kontakt z koordynatorami wydziałowymi: lista kontaktowa


pozostałe sprawy:
Justyna Ksionek
(WArch, WChem, WETiI, WEiA)
justyna.ksionek@pg.edu.pl
tel. +48 58 347 17 80

 

Rong Li
(WZiE, WIMiO, WFTiMS, WILiŚ)
rong.li@pg.edu.pl
tel. +48 58 347 16 44