Na zdjęciu widać troje studentów i wykładowcę w sali wykładowej

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. W rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej na lata 2021-27 Unia Europejska przeznaczyła na realizację programu 26,2 mld euro i planuje mobilność 4 mln osób.

Politechnika Gdańska uczestniczy w programie Erasmus+ od 1998 roku. Uczelnia realizuje działania w ramach sektora Szkolnictwa Wyższego.

Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej daje możliwość wyjazdów i przyjazdów:
- studentom;
- doktorantom;
- pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym;
- pracownikom administracji i pracownikom technicznym.  

W ramach wyjazdów i przyjazdów można realizować następujące działania:
- studia (studenci, doktoranci);
- praktyki zawodowe (studenci);
- szkolenia (wszyscy pracownicy);
- działalność dydaktyczna (nauczyciele akademiccy).