Erasmus+ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Erasmus+
Na zdjęciu widać troje studentów i wykładowcę w sali wykładowej

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. W rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej na lata 2021-27 Unia Europejska przeznaczyła na realizację programu 26,2 mld euro i planuje mobilność 4 mln osób.

Politechnika Gdańska uczestniczy w Programie od 1998 roku. Uczelnia realizuje działania w ramach sektora Szkolnictwa Wyższego.

Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej daje możliwość wyjazdów:
- studentom;
- pracownikom akademickim;
- pracownikom administracji. 

W ramach wyjazdów można realizować następujące działania:
- studia (studenci);
- praktyki zawodowe (studenci);
- szkolenia (wszyscy pracownicy);
- działalność dydaktyczna (pracownicy akademiccy).