Koordynatorzy Erasmus+ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Koordynatorzy Erasmus+

Na zdjęciu widać dwie osoby i komputer

Koordynator uczelniany


mgr Maria Doerffer
Dział Współpracy Międzynarodowej
pokój nr 11, budynek 14
tel. +48 58 347 20 42
maria.doerffer@pg.edu.pl
international@pg.edu.pl
erasmus@pg.edu.pl


 

Koordynatorzy wydziałowi


Wydział Architektury
dr inż. arch. Justyna Borucka
pok. 309, budynek 1
tel. +48 58 347 19 44
jborucka@pg.edu.pl

dr inż. arch. Bartosz Macikowski
pok. 318, budynek 1
tel. +48 58 347 21 82
bmacik@pg.edu.pl
erasmus.wa@pg.edu.pl


Wydział Chemiczny 
dr inż. Paweł Kubica
pok. 011, budynek 6
tel. +48 58 347 18 33
pawel.kubica@pg.edu.pl


Wydział Elektrotechniki i Automatyki
dr inż. Beata Pałczyńska
pok. E-26, budynek 12
tel. +48 58 347 29 35
erasmus.weia@pg.edu.pl


Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr inż. Krzysztof Bikonis
pok. EA 610, budynek 41
tel. +48 58 347 25 95
krzbikon@pg.edu.pl


Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

lista koordynatorów na WFTiMS jest dostępna TUTAJ


Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG
pok. 158, budynek 1
tel. +48 58 347 22 05
ansob@pg.edu.pl


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
dla dawnego WMech: dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz
pok. 216, budynek 40
tel. +48 58 347 17 01 
kkrzyszt@pg.edu.pl

dla dawnego WOiO: dr inż. Małgorzata Śmiałek-Telega
pok. 314, budynek 30
tel. +48 58 347 26 14
smialek@pg.edu.pl


Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr Katarzyna Stankiewicz
pok. 509, budynek 50
tel. +48 58 348 60 05
katarzyna.stankiewicz@zie.pg.gda.pl
erasmus@zie.pg.edu.pl


 

Dział Współpracy Międzynarodowej


studenci wyjeżdżający na studia i praktyki 
WArch, WChem, WETiI, WEiA

mgr Justyna Ksionek
pok. 13, budynek 14
tel. +48 58 347 17 80
justyna.ksionek@pg.edu.pl

studenci wyjeżdżający na studia i praktyki 
WZiE, WIMiO, WFTiMS, WILiŚ
Rong Li
pok. 13, budynek 14
tel. +48 58 347 16 44
rong.li@pg.edu.pl

studenci przyjeżdżający na studia i praktyki
mgr Atoosa Bahrani
budynek nr 11
tel. +48 347 21 00
erasmus@pg.edu.pl

pracownicy wyjeżdżający i przyjeżdżający
umowy Erasmus+

mgr inż. Małgorzata Świrydo
pok. 11, budynek 14
tel. +48 58 347 22 90
malgorzata.swirydo@pg.edu.pl