Na zdjęciu widać dwie osoby i komputer

Koordynator uczelniany


Maria Doerffer
Centrum Współpracy Międzynarodowej
pokój nr 11, budynek 14
tel. +48 58 347 20 42
maria.doerffer@pg.edu.pl
erasmus@pg.edu.pl


 

Koordynatorzy wydziałowi


Wydział Architektury
dr inż. arch. Justyna Borucka
pok. 309, budynek 1
tel. +48 58 347 19 44
erasmus.wa@pg.edu.pl

dr inż. arch. Bartosz Macikowski
pok. 318, budynek 1
tel. +48 58 347 21 82
bmacik@pg.edu.pl
erasmus.wa@pg.edu.pl


Wydział Chemiczny 
dr inż. Paweł Kubica
pok. 011, budynek 6
tel. +48 58 347 18 33
pawel.kubica@pg.edu.pl


Wydział Elektrotechniki i Automatyki
dr inż. Beata Pałczyńska
pok. E-26, budynek 12
tel. +48 58 347 29 35
erasmus.weia@pg.edu.pl


Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr inż. Krzysztof Bikonis
pok. EA 610, budynek 41
tel. +48 58 347 25 95
krzbikon@pg.edu.pl


Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
lista koordynatorów na WFTiMS jest dostępna TUTAJ


Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG
pok. 158, budynek 1
tel. +48 58 347 22 05
magdalena.wroclawska@pg.edu.pl


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
dr hab. inż. Beata Zima, prof. PG
pok. 325, budynek 30
tel. +48 782 516 371, +48 58 347 14 69
beata.zima@pg.edu.pl

dr inż. Łukasz Pawłowski
(studenci przyjeżdżający)
pok. 208, budynek 18
tel. 58 347 23 18
lukasz.pawlowski@pg.edu.pl

dr inż. Aleksandra Laska
(studenci wyjeżdżający)
pok. 208, budynek 18
tel. 58 347 23 18
aleksandra.laska@pg.edu.pl


Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr Katarzyna Stankiewicz
pok. 509, budynek 50
tel. +48 58 348 60 05
katarzyna.stankiewicz@zie.pg.gda.pl
erasmus@zie.pg.edu.pl


 

Centrum Współpracy Międzynarodowej


studenci wyjeżdżający na studia i praktyki 
WArch, WChem, WETI, WEiA

Justyna Ksionek
pok. 13, budynek 14
tel. +48 58 347 17 80
justyna.ksionek@pg.edu.pl

studenci wyjeżdżający na studia i praktyki 
WZiE, WIMiO, WFTiMS, WILiŚ
Rong Li
pok. 13, budynek 14
tel. +48 58 347 16 44
rong.li@pg.edu.pl

studenci przyjeżdżający na studia i praktyki
Rui Wang-Kwiecińska
pok. 13, budynek nr 14
tel. +48 58 347 27 65
erasmus@pg.edu.pl

pracownicy wyjeżdżający i przyjeżdżający
Małgorzata Świrydo
pok. 11, budynek 14
tel. +48 58 347 22 90
malgorzata.swirydo@pg.edu.pl

umowy Erasmus+
Rui Wang-Kwiecińska
tel. +48 58 347 27 65
ruiwang@pg.edu.pl