Mobilność pracowników | Politechnika Gdańska

Treść strony

Mobilność pracowników

DMWA_wyj_prac

Pracownicy, w ramach realizowanego na Politechnice Gdańskiej programu Erasmus+, mają możliwość wyjazdów zagranicznych w celach szkoleniowych i dydaktycznych i tym samym zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku. 

Korzyści płynące z mobilności:  
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych;
- podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach;
- rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym;
- rozwój umiejętności pracy w innym kulturowo środowisku;
- wymiana cennych doświadczeń i know-how;
- poznanie innych kultur i możliwość odbycia ciekawych podróży;
- samodoskonalenie;
- nawiązanie kontaktów zawodowych, ale też przyjaźni.