Centrum Współpracy Międzynarodowej realizuje następujące działania skierowane do pracowników: 

  • koordynacja programów mobilnościowych: Erasmus+ (dydaktyka i szkolenia) oraz IDUB: Americium, Europium, Einsteinium (badania naukowe),
  • udzielanie informacji na temat legalizacji pobytu, zakwaterowania, dostępu do opieki zdrowotnej itp. w kontekście zatrudniania pracowników zagranicznych/zapraszania gości zagranicznych na Politechnikę Gdańską (w ramach działalności Welcome Office),
  • organizacja szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowych, językowych, promocji międzynarodowej oraz innych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni,
  • publikowanie informacji o zagranicznych stypendiach, grantach, szkoleniach itp.,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, w tym podpisywaniu nowych umów o współpracy, 
  • organizacja wydarzeń mających na celu promocję programów mobilnościowych.