Erasmus+ mobilność studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Erasmus+ mobilność studentów

Ludzie stojący przy znaku z kierunkiem państw

Studenci, w ramach realizowanego na Politechnice Gdańskiej programu Erasmus+, mają możliwość odbycia części studiów na zagranicznych uczelniach oraz zdobycia doświadczenie zawodowego w trakcie praktyk w zagranicznych ośrodkach. 

Korzyści płynące z mobilności:
- możliwość zwiększenia elastyczności studiów – na innych uczelniach student może realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej;
- zwiększenie szans na rynku pracy;
- rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym;
- rozwój umiejętności pracy w innym kulturowo środowisku;
- poznanie innych kultur i możliwość odbycia ciekawych podróży;
- samodoskonalenie;
- nowe przyjaźnie i znajomości. 

Kontakt w sprawie mobilności studentów

wyjazdy (studia i praktyki)
(WArch, WChem, WETiI, WEiA)
Justyna Ksionek
tel. +48 58 347 17 80
justyna.ksionek@pg.edu.pl


wyjazdy (studia i praktyki)
Rong Li
(WZiE, WIMiO, WFTiMS, WILiŚ)
tel. +48 58 347 16 44
rong.li@pg.edu.pl
 

przyjazdy (studia i praktyki)
Sofiia Sokolovska
erasmus@pg.edu.pl