W ramach współpracy międzyuczelnianej Politechnika Gdańska uczestniczy w międzynarodowych sieciach współpracy oraz inicjatywach krajowych wspierających rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie mobilności studentów i pracowników oraz badań naukowych. 

W ramach sieci międzynarodowych PG jest członkiem następujących organizacji:

W ramach sieci krajowej PG jest członkiem następujących organizacji działających w obszarze umiędzynarodowienia: 

Informacje o międzynarodowych, branżowych organizacjach, do których należy Politechnika Gdańska można znaleźć TUTAJ

 

Czytaj więcej

ENHANCE

CESAER

CDIO

EUA

IROs Forum