DMWA_WO

Welcome Office (WO) to kompleksowe centrum obsługi, funkcjące w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej. 
 

Do kogo skierowane są usługi Welcome Office?

1. do pracowników z zagranicy: 
- zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę
- zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

2. do gości z zagranicy:
- zapraszanych przez Rektora oraz poszczególne wydziały i jednostki PG
- chcących nawiązać współpracę z PG
- uczestniczących w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez PG
- prowadzących badania naukowe na PG

3. do studentów i doktorantów:
- studiujących w pełnym cyklu kształcenia
- studiujących w ramach wymiany
 

W czym pomogą pracownicy Welcome Office?

1. w kwestiach formalnych (m.in. legalizacja pobytu, meldunek, ubezpieczenie zdrowotne, numer PESEL itp.)
2. w zakwaterowaniu (w pokojach gościnnych akademików PG i nie tylko)
3. we wprowadzeniu do pobytu na PG (m.in. pomoc w założeniu konta w Moja PG, karta wjazdowa na parking itp.)
4. w udzieleniu informacji o strukturze organizacyjnej PG i wskazaniu, w których jednostkach można załatwić sprawy związane z pracą i studiami na uczelni
5. w organizacji odbioru gości z lotniska, w organizacji uroczystej kolacji/lunchu, w oprowadzeniu gości po kampusie PG 
6. w informowaniu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych organizowanych w Trójmieście
7. w przekazaniu materiałów informacyjnych (o uczelni i o Gdańsku) dla gości zagranicznych.