W ramach programów koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej możliwe są następujące wyjazdy:

  • dla nauczycieli akademickich: wyjazdy w celach szkoleniowych oraz dydaktycznych w ramach programu Erasmus+,
  • dla pracowników naukowych: wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ oraz wyjazdy w celu realizacji projektów badawczych w ramach programów Americium IDUB i Europium IDUB.