Centrum Współpracy Międzynarodowej podlega merytorycznie Prorektorowi ds. umiędzynarodowienia i innowacji Prof. dr hab. inż. Januszowi Nieznańskiemu. 


Wszystkie zapytania prosimy składać przez system Zgłoszenia PG. W szczególności dotyczy to spraw związanych z:


Anna Modrzejewska
Kierownik 
Core Officer w Sojuszu ENHANCE
Institutional Liaison w CESAER 
tel. +48 58 347 12 89
anna.modrzejewska@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 21
- zarządzanie działem
- koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych działu

Monika Czerepak
Zastępca Kierownika
tel. +48 58 348 65 78
monika.czerepak@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 14
- koordynacja rekrutacji cudzoziemców na studia 
- koordynacja Welcome Office

Maria Doerffer
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
tel. +48 58 347 20 42
maria.doerffer@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 11
- koordynacja programu Erasmus+ 


 

Wyjazdy/przyjazdy zagraniczne studentów

Justyna Ksionek
tel. +48 58 347 17 80
justyna.ksionek@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 13
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ 
(obsługa studentów z WArch, WChem, WETiI, WEiA)

Rong Li
tel. +48 58 347 16 44
rong.li@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 13
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ 
(obsługa studentów z WZiE, WIMiO, WFTiMS, WILiŚ)
- współpraca z uczelniami w krajach azjatyckich

Rui Wang-Kwiecińska
tel. +48 58 347 27 65
ruiwang@pg.edu.pl
erasmus@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 13
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+
- umowy Erasmus+Wyjazdy/przyjazdy zagraniczne pracowników

Małgorzata Świrydo
tel. +48 58 347 22 90
malgorzata.swirydo@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 11
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- przyjazdy i wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ 
 

Marta Wojcieszenko
tel. +48 58 347 27 37
marta.wojcieszenko@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 23
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy pracowników w ramach programu Americium IDUB
- sprawy finansowo-administracyjne działu
 

Dorota Janczak
tel. +48 348 65 79
dorota.janczak@pg.edu.pl
stypendia.nawa@pg.edu.pl
projekty.dwm@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 23
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy pracowników w ramach programu Europium
- przyjazdy pracowników w ramach programu Einstenium
- projekty NAWA
- stypendia NAWA 


 

Tłumacze            

Magda Białowicz
tel. +48 58 348 65 76
tlumacz@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 22
- tłumaczenia na język angielski

Karolina Lange
tel. +48 58 348 65 76
tlumacz@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 22
- tłumaczenia na język angielskiPromocja

Urszula Szymajda-Grzegory
urszula.grzegory@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 77
budynek nr 14, II piętro, pok. 22
- obsługa mediów społecznościowych
- współpraca z platformami edukacyjnymi

Justyna Sudakowska
tel. +48 58 348 65 77
justyna.sudakowska@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 22
- obsługa strony internetowej
- organizacja wydarzeń Rekrutacja Zagraniczna

Wiktoria Witkowska
tel. +48 58 347 28 28
wiktoria.witkowska@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia I I II stopnia w języku polskim
- obsługa studentów i gości zagranicznych

Paulina Szumera
tel. +48 58 347 23 84
paulina.szumera@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia II stopnia w języku angielskim
- obsługa studentów i gości zagranicznych

Oliwia Rodecka-Szemiel
tel. +48 58 347 16 42
oliwia.rodecka-szemiel@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- rekrutacja na studia w ramach umów o wspólnych programach studiów (Double Degree bądź Joint Study Programs)
- rekrutacja cudzoziemców na studia I stopnia w języku angielskim
- obsługa studentów i gości zagranicznychWelcome Office

Katarzyna Bauer-Mikołajczyk
tel. +48 514 833 503
tel. +48 347 21 00
katarzyna.mikolajczyk@pg.edu.pl
welcome@pg.edu.pl
budynek nr 11 (Hydromechanika)
- obsługa studentów z zagranicy - pomoc przy legalizacji pobytu
- obsługa przyjeżdżających naukowców i profesorów zagranicznych

Alicja Szostek
tel. +48 514 833 503
tel. +48 347 21 00
alicja.szostek@pg.edu.pl
welcome@pg.edu.pl
budynek nr 11 (Hydromechanika)
- obsługa studentów z zagranicy - pomoc przy legalizacji pobytu
- obsługa przyjeżdżających naukowców i profesorów zagranicznych


Inna Sobaszek
Długotrwała nieobecność, kontakt: Justyna Ksionek, justyna.ksionek@pg.edu.pl
Katarzyna Doerffer
Długotrwała nieobecność, kontakt: international@pg.edu.pl