Studenci i doktoranci zagraniczni

Na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej studiuje ponad 1170 studentów i doktorantów zagranicznych z więcej niż 70 krajów świata. Tym samym studenci i doktoranci zagraniczni stanowią ok. 8% wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Ponad 57% to studenci/doktoranci uczący się na pełnym cyklu studiów, pozostali przyjechali na Politechnikę Gdańską w ramach programu Erasmus+. Liczba studentów zagranicznych na poszczególnych stopniach studiów: studia I stopnia - 821 obcokrajowców, studia II stopnia - 248 obcokrajowców, Szkoła Doktorska - 105 obcokrajowców. Liczba studentów zagranicznych z podziałem na wydziały: WIMiO - 337 osób, WETI - 203 osoby, WZiE - 150 osób, WArch - 124 osoby, WILiŚ - 98 osób, WChem - 57 osób, WFTiMS - 70 osób, WEiA - 36 osób. 

Najwięcej studentów i doktorantów zagranicznych stanowią osoby z następujących krajów: Chiny*, Białoruś, Ukraina (ponad 200 osób z każdego z tych krajów), dalej Hiszpania (ponad 100 osób), Rosja, Turcja, Pakistan i Indie (ponad 30 osób z każdego z tych krajów), Francja i Iran (ponad 20 osób z każdego z tych krajów), Włochy, Etiopia, Niemcy, Nigeria i Portugalia (ponad 10 osób z każdego z tych krajów) oraz pojedyncze osoby z pozostałych krajów (nie tylko w europejskich, ale również m.in. USA, Meksyku, Brazylii, Argentyny, Chile, Wietnamu, Kenii, RPA i innych).


Pracownicy zagraniczni

Na Politechnice Gdańskiej jest zatrudnionych prawie 70 obcokrajowców, w tym pracownicy z: Ukrainy (11), Iranu (6), Rosji (3), Turcji (3), Indii (3), Litwy (2), Meksyku (2), Niemiec (2), Nigerii (2), USA (2), Włoch (2) oraz pojedyncze osoby z Algierii, Australii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Jemenu, Kolumbii, Korei Płd., Pakistanu, Palestyny, Szwajcarii oraz Węgier. Prawie 74% cudziemców zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej stanowią pracownicy naukowi i dydaktyczni, pozostali to pracownicy administracyjni i techniczni. 


Przyjazdy gości zagranicznych

W ramach programów koordynowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej, czyli Erasmus+ oraz Einsteinium IDUB, w roku akademickim 2022/2023 na Politechnikę Gdańską przyjechało ponad 100 gości zagranicznych. 

W ramach programu Erasmus+ przyjechało 88 gości zagranicznych, w tym 60 osób na szkolenia, 25 osób w celu poprowadzenia wykładów oraz 3 osoby na mobilność mieszaną (szkolenie + wykłady). Najwięcej osób przyjechało na Politechnikę Gdańską z Niemiec (25), Słowacji (11) oraz Czech, Hiszpanii (5), Izraela (5), RPA (5), Turcji (5), Litwy (3), Włoch (3), Chorwacji (2), Estonii (2), Grecji (2) oraz Wielkiej Brytanii (2) i pojedyncze osoby z Austrii, Brazylii, Finlandii, Rumunii, Serbii i Węgier. 

W ramach programu Einsteinium IDUB przyjechało 18 gości zagranicznych, w tym po 3 osoby z Włoch i Indii oraz pojedyncze osoby z Australii, Austrii, Czech, Danii, Egiptu, Francji, Izraela, Kanady, Niemiec Szwecji, Ukrainy i Włoch. 


Wyjazdy zagraniczne studentów 

W roku akademickim 2022/2023 na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ wyjechało ponad 240 osób, w tym na studia 185 osób i na praktyki 59 osób.

Najwięcej osób wyjechało na zagraniczne studia z WArch, WZiE, WILiŚ oraz WETI, a na zagraniczne praktyki z WArch i WChem. W przypadku studiów najwięcej wyjazdów odbyło się do Niemiec (48), Włoch (47), Hiszpanii (24) i Portugalii (19), a w przypadku praktyk do Portugalii (13), Niemiec (8) i Czech (7). Dzięki współpracy z krajami partnerskim jedna ze studentek wyjechała w ramach programu Erasmus+ na praktyki do Brazylii. Najwięcej studentów zdecydowało się odbyć część studiów za granicą w semestrze letnim (93 osoby), nieco mniej w semestrze zimowym (73), a pozostałe 19 osób wyjechało na cały rok akademicki. Podobnie w przypadku praktyk - większość wyjazdów odbyła się w semestrze letnim (35) i nieco mniej w semestrze zimowym (23). 


Wyjazdy zagraniczne pracowników

W ramach programów koordynowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej, czyli Erasmus+ oraz Americium IDUB i Europium IDUB, w roku akademickim 2022/2023 za granicę wyjechało ponad 500 pracowników. 

W ramach programu Erasmus+ wyjechało ponad 450 pracowników, w tym: ponad 210 nauczycieli akademickich oraz ponad 230 pracowników administracyjnych i technicznych. Ponad 88% wszystkich mobilności stanowiły wyjazdy w celach szkoleniowych, pozostałe dotyczyły wyjazdów w celu poprowadzenia wykładu na partnerskiej uczelni. Najwięcej wyjazdów zagranicznych odbyło się do następującyh krajów: Malta (128), Hiszpania (55), Włochy (54), Cypr (38), Portugalia (25), Francja (24), Niemcy (23), Grecja (11) oraz Słowacja (10). Pojedyncze wyjazdy odbyły się do: Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji oraz Turcji. Dzięki współpracy z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+ odbyło się też pojedyncze wyjazdy do Chin, RPA czy Izraela. 

W ramach programu Americium IDUB za granicę wyjechało 19 osób, w tym 4 osoby do Niemiec, po 3 osoby do Grecji i Portugalii, 2 osoby do Czech oraz pojedyncze osoby do Szwajcarii, Australii, Włoch, Holandii i USA.

W ramach programu Europium IDUB wyjechały 32 osoby, w tym 8 osób do Niemiec, 6 osób do Włoch, po 3 osoby do Czech oraz Japonii, po 2 osoby do Francji i Stanów Zjednoczonych oraz pojedyncze osoby do Belgii, Estonii, Grecji, Kanady, Korei Płd., Peru, Słowacji i Szwajcarii. 

 

Programy studiów w języku angielskim

Na 8 wydziałach prowadzonych jest 20 programów w języku angielskim, w tym:

  • 6 kierunków na studiach I stopnia: 1. Architecture /  2. Data Engineering / 3. Green Technologies / 4. Management / 5. Mechanical Engineering / 6. Power Engineering
  • 14 kierunków na studiach II stopnia: 1. Architecture / 2. Automatic Control, Cybernetics and Robotics / 3. Civil Engineering / 4. Economic Analytics / 5. Electronics and Telecommunications 6. Environmental Engineering / 7. Green Technologies / 8. Informatics / 9. Management / 10. Mechanical Engineering / 11. Nanotechnology / 12. Spatial Development / 13. Naval Architecture and Offshore Structures / 14. Space and Satelite Technologies

Politechnika Gdańska oferuje również prowadzone w całości w języku angielskim studia w Szkole Doktorskiej oraz studia MBA na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. 


Umowy międzynarodowe

Politechnika Gdańska ma podpisanych prawie 700 umów międzynarodowych z jednostkami naukowymi w prawie 60 krajach na całym świecie. Są wśród nich umowy ramowe (tzw. Memorandum of Understanding), umowy bilateralne w ramach projektów edukacyjnych (w ramach programu Erasmus+) oraz umowy o wspólnych programach studiów (np. Double Degree/Joint Study Program). 

Największą liczbę umów międzynarodowych stanowią umowy o współpracy bilateralnej w ramach programu Erasmus+. To ok. 550 umów podpisanych z uczelniami wyższymi, w tym więcej ok. 500 porozumień podpisanych z jednostkami w krajach programu (kraje UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Serbia, Macedonia Płn., Turcja) oraz ponad 30 porozumień podpisanych z jednostkami w krajach partnerskich (Albania, Australia, Kanada, Chiny, Egipt, Gruzja, Izrael, Japonia, Jordania, Kazachstan, Korea Płd., RPA, Tunezja, Ukraina i USA).  

W przypadku umów ramowych Politechnika Gdańska ma podpisanych prawie 90 umów z uczelniami wyższymi w takich krajach, jak: Armenia, Białoruś, Brazylia, Chiny, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Iran, Włochy, Japonia, Jordania, Liban, Libia, Norwegia, Peru, Rumunia, Rosja, RPA, Hiszpania, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, USA i Wietnam. 

W przypadku umów o wspólnych programach studiów (Double Degree/Joint Study Program) Politechnika Gdańska ma podpisanych 21 umów z uczelniami wyższymi w takich krajach, jak: Chiny, Włochy, Rosja, Francja, Szwecja oraz Niemcy. Większość wspólnych programów studiów jest prowadzona przez dwie uczelnie - Politechnikę Gdańską i daną uczelnię zagraniczną, ale np. na Wydziale Chemicznym jeden z programów studiów (Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories - EMQUAL) jest prowadzony wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz uczelnie w Portugalii, Hiszpanii i Norwegii. 

 


*na kampusie PG studiuje ok. 30 studentów z Chin, pozostali uczestniczą w kursach prowadzonych online w ramach współpracy między Politechniką Gdańską a Dezhou Universtity

[ostatnia aktualizacja: grudzień 2023]