W liczbach | Politechnika Gdańska

Treść strony

W liczbach

Mobilność studentów - przyjazdy

Na PG studiuje 1024 studentów zagranicznych z ponad 70 krajów świata. Połowa z nich to studenci uczący się w ramach programu Erasmus+. Najwięcej studentów zagranicznych pochodzi z Białorusi (193), Hiszpanii (148), Ukrainy (142), Indii (56), Chin (56), Rosji (54), Francji (51) oraz Turcji (50). 

 

Mobilność studentów - wyjazdy

W roku akademickim 2019/2020 ponad 190 studentów PG wyjechało na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, w tym m.in. do Hiszpanii (48), Portugalii (31), Włoch (22), Niemiec (21), Słowacji (13), Francji (10), Turcji (1) oraz 17 innych krajów świata.

 

Programy w języku angielskim

Na 8 wydziałach PG prowadzonych jest 19 kierunków w języków angielskim, w tym sześć kierunków na studiach I stopnia i 13 kierunków na studiach drugiego stopnia. PG oferuje również prowadzone w języku angielskim studia w Szkole Doktorskiej oraz studia MBA.  

 

Mobilność pracowników - wyjazdy

W roku akademickim 2019/2020 ponad 120 pracowników administracyjnych i akademickich PG skorzystało z programu Erasmus+ i wyjechało za granicę w celach szkoleniowych lub dydaktycznych, w tym m.in. do Włoch (24), Hiszpanii (15), Niemiec (12), Portugalii (10) i kilkunastu innych krajów. 

 

Mobilność pracowników - przyjazdy

W roku akademickim 2019/2020 ramach programu Erasmus+ PG odwiedziło 10 zagranicznych pracowników z Włoch, Niemiec i 13 innych krajów, których przyjęły Wydziały: Zarządzania i Ekonomii, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Mechaniczny. 

Poza mobilnością w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 zatrudniono 10 nauczycieli akademickich z: Białorusi (2), Rosji (1), Filipin (1), Francji (1), Indii (2), Iraku (1), Litwy (1), Niemiec (3), Nigerii (1) Szwajcarii (1), Turcji (1), Ukrainy (2), Wielkiej Brytanii (1). W ramach różnych programów Politechnikę Gdańską odwiedziło również prawie 80 profesorów wizytujących, w tym 33 w ramach wsparcia finansowego wydziałów (zatrudnienie krótkookresowe) oraz 46 w ramach programu PO WER. 

 

Umowy międzynarodowe

Politechnika Gdańska ma podpisanych ponad 760 umów międzynarodowych z ponad 450 jednostkami naukowymi na świecie. Są wśród nich umowy ramowe (tzw. Memorandum of Understanding), umowy bilateralne w ramach projektów edukacyjnych (np. w ramach programu Erasmus+) oraz umowy o wielokrotnej kwalifikacji (np. Double Degree). Największą liczbę umów międzynarodowych stanowią umowy o współpracy bilateralnej w ramach programu Erasmus+ (611 umów, w tym 578 z krajami programu oraz 33 z krajami partnerskim).  

*dane dot. liczby studentów zagranicznych - stan na październik 2021 (źródło: Moja PG)
* pozostałe dane dot. roku akademickiego 2019/2020, sprzed połączenia się Wydziału Mechanicznego i Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (źródło: Sprawozdanie z działalności PG za rok 2020; dział "Internacjonalizacja")