Politechnika Gdańska oferuje swoim studentom możliwość otrzymania stypendium na odbycie praktyk zagranicą w ramach programu Erasmus+.