Praktyki za granicą | Politechnika Gdańska

Treść strony

Praktyki za granicą

Politechnika Gdańska oferuje swoim studentom możliwość otrzymania stypendium na odbycie praktyk w ramach programu Erasmus+ w krajach programu (UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Turcji, Serbii i Macedonii Północnej). W zakładce "Oferty praktyk" studenci mogą znaleźć zarówno oferty praktyk, które można zrealizować w ramach programu Erasmus+, jak i inne oferty (już poza programem Erasmus+) z uczelni wyższych, instytutów naukowych, firm itd.