Warsztaty dotyczące założeń strategii SOU i SDGs | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-26

Warsztaty dotyczące założeń strategii SOU i SDGs

warsztaty
W dniach 18.05. i 25.05.2023 Centrum Analiz Strategicznych zrealizowało warsztaty kreatywne, których celem było opracowanie założeń strategii wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) i Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) na PG.

Nad założeniami, celami oraz działaniami w ramach przyszłej strategii pracował interdyscyplinarny zespół, składający się z przedstawicieli Uczelni - pracowników naukowych, pracowników jednostek administracji, przedstawicieli studentów i doktorantów.

Dwudniowe warsztaty opierały się na podejściu service design, które jest wykorzystywane m.in. w sektorze usług do projektowania usług „szytych na miarę”. Założeniami tej metody pracy jest m.in. twórcze podejście do problemu, zadawanie nieoczywistych pytań i praca w zróżnicowanym zespole. Uczestnicy warsztatu pracowali nad działaniami, które mogą zaktywizować grupy interesariuszy takich jak nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, studenci i doktoranci do większego zaangażowania w tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

Podczas warsztatów interdyscyplinarny zespół przez 8h wypracował główne kierunki przyszłej strategii, w tym ponad 40 działań, z których 6 zostało uszczegółowionych. Następnym etapem będzie m.in. przeprowadzenie konsultacji tych pomysłów na Uczelni.

54 wyświetleń