ENHANCE zaprasza: „Micro Programme on Gender and Diversity” (zarejestruj się do 16 czerwca!) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-13

ENHANCE zaprasza: „Micro Programme on Gender and Diversity” (zarejestruj się do 16 czerwca!)

ENHANCE zaprasza na „Micro Programme on Gender and Diversity” (zarejestruj się do 16 czerwca!)
Zachęcamy studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej do wzięcia udziału w szkole letniej „ENHANCE Micro Programme on Gender and Diversity in Science, Technology and Society” organizowanej przez TU Berlin (czerwiec-wrzesień 2024). Zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej, online i stacjonarnie na TU Berlin. Aplikacje są przyjmowane do 16-tego czerwca. Sześciu studentów/doktorantów PG ma szansę otrzymać stypendium na pokrycie kosztów uczestnictwa w wydarzeniu w ramach programu Erasmus+.

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ 


„ENHANCE Micro Programme on Gender and Diversity in Science, Technology and Society” to nowa okazja do nowa oferta edukacyjna oferowana przez TU Berlin, uniwersytet partnerski Politechniki Gdańskiej w ramach Sojuszu ENHANCE. Dzięki uczestnictwu w kursie studenci będą mogli zdobyć cenną wiedzę w dziedzinie inkluzywności, różnorodności i równości (Inclusion, Diversity, Equity) w nauce, technologii i społeczeństwie oraz uzyskać punkty ECTS.


Kto może wziąć udział?

Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich nauk przyrodniczych i technicznych, urbanistyki, matematyki i informatyki, jak również studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje w naukach ścisłych i technologii (Science and Technology Studies - STS) ze szczególnym uwzględnieniem płci kulturowo-społecznej (gender) i różnorodności (diversity).


Kiedy? Online czy Stacjonarnie?
  • 27-28 czerwca 2024: Sesja Onboardingowa (obowiązkowo) - online
  • Lipiec 2024: “Introduction to Gender & Diversity in Science, Technology and Society” (obowiązkowo) - online
  • 29 lipiec – 2 sierpień 2024: zajęcia; przyjazd 28 lipca, powrót 2 sierpnia wieczorem lub 3 sierpnia (obowiązkowo) – stacjonarnie w Berlinie
  • Sierpień – Wrzesień 2024: “Study Project on Gender & Diversity in STS” (opcjonalnie) - online

Program:

Moduł 1 – “Introduction to Gender & Diversity in STS” (online, 3 ECTS)

Moduł wprowadzający zapoznaje uczestników z tematyką i różnymi podejściami do płci i różnorodności w ramach przedmiotów STEM (matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i techniczne). Uczestnicy uczą się o naukach przyrodniczych i technicznych w fazie przygotowawczej (filmy i lektury), otrzymują informacje od instruktorów, odpowiedzi na pytania przewodnie związane z materiałami do nauki i pracą w grupach (online). Studenci, którzy ukończą Moduł 1 otrzymują 3 ECTS.

Moduł 2 – “Summer School on Gender & Diversity in STS” (stacjonarnie, 3 ECTS)

Moduł 2 podczas stacjonarnej części szkoły letniej w Berlinie będzie kontynuował wstępne ustalenia z pierwszego modułu poprzez udział studentów w warsztatach eksperckich w ramach wybranych perspektyw interdyscyplinarnych studiów nad nauką i technologią, ze szczególnym uwzględnieniem gender i różnorodności. Moduł obejmie dyscypliny i poddziedziny STEM, takie jak inżynieria, informatyka, robotyka, fizyka i planowanie przestrzenne, jak również nadrzędne problemy takie jak digitalizacja, zrównoważony rozwój, czy zmiany klimatu. Ponadto, program stacjonarnej części berlińskiej szkoły letniej obejmuje wycieczki do muzeów naturalnych i technologii. Na zakończenie tygodnia w Berlinie studenci będę mieli za zadanie wymyślić i opracować możliwe projekty badawcze w ramach zajęć grupowych i przedstawić pomysł na wspólny projekt badawczy. Studenci, którzy ukończą moduły 1 + 2 otrzymują 6 ECTS.

Moduł 3 – “Study Project on Gender & Diversity in STS” (online, 3 ECTS)

Moduł 3 jest kontynuacją poprzednich dwóch modułów i obejmuje nabywanie kompetencji w oparciu o badania naukowe. Składają się na nie samodzielnie zorganizowana praca grupowa, w tym 1 obowiązkowa i 1 dodatkowa konsultacja grupy z prowadzącym zajęcia, zakończona prezentacją projektu badawczego. Studenci, którzy ukończą moduły 1 + 2 + 3 otrzymują 9 ECTS.


Stypendium

Wydarzenie nie wymaga opłaty za rejestrację. Transport, zakwaterowanie i wyżywienie leży po stronie studentów.

Studenci i doktoranci z Politechniki Gdańskiej mogą otrzymać stypendium na udział w szkole letniej w ramach programu Erasmus+. Liczba stypendiów jest ograniczona; może je otrzymać tylko 6 osób. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie kosztów kursu organizowanego w Berlinie (28 lipiec – 3 sierpień). Dzienna rata stypendialna to 79 €, a kwota całkowita to 553 € (7 dni x 79 € = 553 €).

Studenci ze specjalnymi potrzebami (otrzymujący stypendia socjalne i osoby z niepełnosprawnościami) mogą otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd. Co więcej, jeśli studenci zdecydują się skorzystać z ekologicznych środków transportu, czyli autobusu, pociągu lub samochodu w ramach carpoolingu, również mogą otrzymać dodatkowe fundusze.

Stupendium jest dostępne wyłącznie dla studentów biorących udział zarówno w części online (Moduł 1), jak i stacjonarnej (Moduł 2) szkoły letniej. Aby otrzymać stypendium, studenci muszą pomyślnie przejść procedurę wyjazdową w ramach programu Erasmus+. Szczegóły znajdują się pod tym linkiem.

Jak się zarejestrować?

Studenci i doktoranci z PG ubiegający się o udział w szkole letniej mogą aplikować poprzez ten formularz rejestracji. Uczestnicy zostaną wyłonieni przez organizatora - TU Berlin, który wyśle listę zaakceptowanych studentów do Centrum Współpracy Międzynarodowej PG, które z kolei poinformuje wybranych studentów o kolejnych krokach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 czerwca.


Kontakt

W sprawach dotyczących programu i organizacji kursu prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem, TU Berlin: prof. dr. Petra Lucht – TU Berlin petra.lucht@tu-berlin.de. W sprawach dotyczących kwestii finansowych związanych z uczestnictwem w szkole letniej w ramach programu Erasmus+ prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej: Maria Dorffer, maria.doerffer@pg.edu.pl.

37 wyświetleń