Szkolenia zewnętrzne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkolenia zewnętrzne

 • 2024-01-25

  Spotkania informacyjne i szkolenia online dla wnioskodawców w 2024 roku w NCN

  W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych online, które będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN w roku 2024. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów planujących składać wnioski w konkursach grantowych NCN. W 2024 roku spotkania informacyjne zaplanowane zostały w formie modułowej. Podczas każdego webinaru...

 • 2024-01-25

  Szkolenie „Konsorcjum projektowe w Horyzoncie Europa”

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy na szkolenie, które będzie nawiązywało do tematu budowania konsorcjum projektowego w programie Ramowym Horyzont Europa (HE). Większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, dlatego jest to jeden z kluczowych elementów w przygotowaniu...

 • 2024-01-11

  Szkolenie "ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa - część merytoryczna B"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszamy na szkolenie on-line 17 stycznia 2024r. w godzinach od 10:00-14:00 pt.: “ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa część merytoryczna B” Tematem spotkania będą  przede wszystkim działania typu: Research and innovation actions (RIA) – działania badawczo-innowacyjne, Inovation actions (IA) –...

 • 2024-01-11

  Szkolenie "ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część administracyjna A"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszamy na szkolenie on-line 16 stycznia 2024 w godzinach od 10:00-13:30 pt.: „ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część administracyjna wniosku A” Podczas spotkania on-line przedstawiona zostanie Część administracyjna wniosku projektowego A: Application form (Part A), którą wypełniamy w systemie elektronicznym na...

 • 2024-01-05

  Spotkanie informacyjne dot. konkursu FENG 1.1. Ścieżka SMART - konsorcja

  NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru w ramach konkursu Ścieżka SMART (FENG 1.1). Nabór skierowany jest do konsorcjów planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania...

 • 2023-11-28

  Szkolenie „Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE)”

  Horyzontalny Punkt Kontaktowy zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt.: „Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE)”. Szkolenie odbędzie się online, na platformie Cisco Webex Meetings, w środę, 13 grudnia 2023 r. w godz. 10:00-11:30. Na spotkaniu informacyjnym, zostanie przedstawiony obszar specyfikacji EIE, strategiczne cele oraz założenia. Przedstawione zostaną także...

 • 2023-11-08

  Dzień Informacyjny dotyczący Inicjatywy „Excellence Hubs” w Horyzoncie Europa

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na webinarium poświęcone Inicjatywie „Excellence Hubs” w programie Horyzont Europa. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie regionalnej doskonałości w ekosystemach innowacji a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu w krajach tzw. wideningowych, czyli krajach o niższym potencjale...

 • 2023-10-12

  Granty European Research Council (ERC) - bezpłatne warsztaty mentoringowe przygotowujące do aplikowania

  Szanowni Państwo, po raz kolejny trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne warsztaty mentoringowe ERC organizowane przez Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku we współpracy z Polską Akademią Nauk. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, planujących aplikowanie o granty ERC Starting oraz Consolidator w latach 2024-2025. Warsztaty (prowadzone w...