Laboratorium umożliwia badania struktur wewnętrznych obiektów technicznych i biologicznych metodami optycznymi, jak również umożliwia badania spektralne obiektów dla przemysłu oświetleniowego (nowych typów źródeł światła LED), warstw ochronnych, unikatowych warstw dla zastosowań medycznych, w tym badania spektralnych charakterystyk elementów i modułów wizualizacji informacji.

Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:

 • optycznej tomografii koherentnej – jest to metoda umożliwiająca nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów,
 • spektroradiometrii – jest to metoda umożliwiająca badania właściwości displejów, źródeł światła i elementów pasywnych (nieemitujących światła).

Przeznaczenie:

Obrazowanie optyczną techniką tomograficzną:

 • badanie struktury obiektów warstwowych oraz porowatych,
 • badanie metodą OCT elementów, modułów i układów elektronicznych (np. MEMS, MOEMS, PCB, elementy fotowoltaiczne),
 • pomiary OCT dla przemysłu spożywczego,
 • badania struktury i właściwości laminatów stosowanych w przemyśle (jachtowym, motoryzacyjnym, lotniczym, meblowym, opakowaniowym),
 • badania nieniszczące OCT struktur małowymiarowych na potrzeby kryminalistyki.

Badania spektroradiometryczne:

 • badania fotometryczne i kolorymetryczne displejów i mikrodisplejów (LCD, LED, OLED, plazmowe, projekcyjne),
 • charakteryzacja nowoczesnych źródeł światła (charakterystyki widmowe, temperatura barwowa, CRI),
 • badanie właściwości fotometrycznych i kolorymetrycznych obiektów w trybie odbiciowym (powłoki lakiernicze i malarskie, obiekty zabytkowe, obiekty ceramiczne, przemysł spożywczy).

Usługi towarzyszące:

 • badanie jednorodności przestrzennej fotometrycznych i kolorymetrycznych  parametrów obiektów płaskich,
 • badanie charakterystyk kierunkowych źródeł światła.
Kierownik laboratorium:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Pluciński
wyświetl profil na