Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzyła rekrutację | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-16

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzyła rekrutację

Na zdjęciu widać grafikę promującą nabór programów
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór do programów stypendialnych umożliwiających realizację projektu badawczego i/lub dydaktycznego lub studiów w USA. Jednocześnie przyjmowane są wnioski do programu pozwalającego na goszczenie amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który w zeszłym roku obchodził 75-lecie istnienia. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek. 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzyła nabór wniosków do programów Junior Research Award 2023-24, Graduate Student Award 2023-24, Senior Award 2023-24 i STEM Impact Award 2022-23. 

Szczegóły programów

Fulbright STEM Impact Award 2022-2023 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja br. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

Fulbright Senior Award 2023-24 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA (tj. amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych). Trwające od 3 do 10 miesięcy stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja br. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright Junior Research Award 2023-24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem trwającego od 4 do 10 miesięcy stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja br. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Specialist 2022-23 to program dla polskich instytucji zainteresowanych nawiązaniem współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizacją 2-6 tygodniowego projektu. Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia m.in. w wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, wykonywaniu ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniu lokalnych programów i/lub projektów badawczych. W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji. Nabór wniosków trwa do 11 kwietnia br. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/specialist

Szczegółowe informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach można znaleźć na stronie https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/ 

DMWA informuje, że nie pośredniczy w żaden sposób w składaniu wniosków w programach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Wszelkie pytania w sprawie wniosków należy wysyłać bezpośrednio do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.  

54 wyświetleń