Wyniki rekrutacji studentów zagranicznych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-06

Wyniki rekrutacji studentów zagranicznych

studenci
Welcome Meeting dla nowo przyjętych studentów zagranicznych (2019)
Prawie 500 studentów zagranicznych z 39 krajów zostało przyjętych na studia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2022/2023.

Liczba studentów zagranicznych to jeden z ważnych wskaźników branych pod uwagę przy ocenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni. Większa liczba studentów z zagranicy wpływa na takie czynniki, jak m.in. zwiększenie konkurencyjności programów studiów oraz podniesienie kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników i studentów.

Politechnika Gdańska jako jedna z czołowych polskich uczelni technicznych jest chętnie wybierana przez studentów zagranicznych szukających dobrej jakości edukacji i następnie atrakcyjnej ścieżki zawodowej. Nadmorska lokalizacja i stosunkowo niskie koszty utrzymania to dodatkowe atuty, które przyciągają do Gdańska studentów z niemal całego świata.


Podsumowanie rekrutacji

Jeszcze do 11 września potrwa rekrutacja dodatkowa dla cudzoziemców, ale już dziś można podsumować wyniki głównego naboru. Należy przy tym pamiętać, że o ostateczna liczba nowych studentów zagranicznych będzie znana na początku roku akademickiego. Zdarza się, że z różnych powodów – formalnych, osobistych lub innych zrekrutowani studenci rezygnują z nauki na PG.

W ramach tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Gdańską przyjęto 471 studentów zagranicznych w tym: z Białorusi (111), Hiszpanii (101), Ukrainy (79), Francji (45), Włoch (22), Turcji (15), Niemiec (11), Chin (11), Litwy (8), Portugalii (7), Nigerii (6), Rosji (6), Bangladeszu (6) i kilkunastu innych krajów. Wśród tegorocznych studentów są również młode osoby z Meksyku, Stanów Zjednoczonych czy Hondurasu.

Z prawie 500 studentów, którzy zaczną w październiku naukę na PG ponad połowa to studenci przyjęci na pełen cykl studiów, pozostali przyjadą do Gdańska w ramach programu Erasmus+.

Największym zainteresowaniem wśród kandydatów zagranicznych cieszyły się studia na wydziałach Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (149), Zarządzania i Ekonomii (118) oraz Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (71).  

Prawie 2/3 nowo przyjętych studentów będzie studiować na PG programy w języku angielskim (przy czym warto zaznaczyć, że studia w języku angielskim są wybierane nie tylko przez studentów z Europy Zachodniej, Afryki, Azji czy Ameryki, ale również coraz częściej przez studentów z Ukrainy czy Białorusi).


Studenci na pełen cykl studiów

Wśród prawie 500 nowo przyjętych studentów 270 to osoby przyjęte na pełen cykl studiów, w tym 214 rozpocznie naukę na I stopniu, a 56 na II stopniu studiów. Wśród nich są studenci m.in. z Białorusi (111), Ukrainy (79), Chin (11), Litwy (8), Bangladeszu (6), Nigerii (6), Rosji (6), ale też Indii, Etiopii, Iranu, a nawet Meksyku czy Stanów Zjednoczonych. Najwięcej studentów zagranicznych na pełen cykl studiów przyjmą w tym roku akademickim wydziały Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (128), Zarządzania i Ekonomii (53) oraz Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (38). Zdecydowana większość nowych studentów - prawie 200, będzie studiować na PG programy w języku polskim.


Studenci z programu Erasmus+

Jak co roku Politechnika Gdańska była chętnie wybierana przez studentów przyjeżdżających w ramach możliwości, jakie oferuje program Erasmus+. Najwięcej nowych studentów erasmusowych przyjedzie w październiku na PG z Hiszpanii (101), Francji (45), Włoch (22), Turcji (15), Niemiec (11) i Portugalii (7). Pojedynczy studenci przyjadą do Gdańska również z Belgii, Estonii, Grecji, Jordanii, Łotwy, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Studenci z programu Erasmus+ pojawią się na wszystkich wydziałach PG, ale najwięcej z nich przyjmą wydziały Zarządzania i Ekonomii (65), Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (33) oraz Architektury (30). 


Solidarni z Ukrainą

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, tegoroczna rekrutacja na studia była inna niż w poprzednich latach. Szczególne działania zarówno na poziomie uczelni, jak i kraju były skierowane do kandydatów na studia zza naszej wschodniej granicy.

- Poza regularnym naborem na studia I i II stopnia, w ramach której przyjęliśmy 79 studentów z Ukrainy, Politechnika Gdańska uruchomiła też program „Solidarni z Ukrainą” skierowany do tych kandydatów, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i zostali objęci ochroną czasową na mocy ustawy z 12 marca 2022 roku. W ramach tego programu, z którego mogli skorzystać kandydaci na I stopień studiów, decyzją Rektora PG zostało przyjętych 39 studentów - mówi Monika Czerepak, Zastępca Kierownika Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Studenci, którzy ze względu na wojnę musieli przerwać studia w Ukrainie, mogli skorzystać z kursu adaptacyjnego zorganizowanego przez DMWA w ramach projektu dofinansowanego z programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przez okres wakacji 23 studentów uczestniczyło w intensywnych lekcjach języka polskiego, matematyki, fizyki oraz wychowania fizycznego. Od października absolwenci kursu rozpoczną regularne studia na PG.

Łącznie, od października studia na Politechnice Gdańskiej zacznie 133 studentów z Ukrainy.


Pierwsze dni nowych studentów na PG

Jak co roku Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej będzie pomagać nowo przyjętym studentom zagranicznym w pierwszych dniach pobytu w Gdańsku i na uczelni. Zespół Welcome Office DMWA już teraz wspiera pierwszych studentów m.in. w procesie legalizacji pobytu w Polsce i zameldowania w Gdańsku. Z kolei pracownicy DMWA odpowiedzialni za rekrutację studentów zagranicznych będę zajmować się weryfikacją oryginałów dokumentów rekrutacyjnych dostarczanych przez nowo przyjętych studentów. Podobnie, jak w poprzednich latach, również w tym roku DMWA zaprosi studentów na spotkanie informacyjne (Welcome Meeting), które w tym roku odbędzie się 30 września i będzie jak zwykłe połączone z grą integracyjną.

112 wyświetleń