Porozumienie o współpracy z Tajpei Tech | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-08

Porozumienie o współpracy z Tajpei Tech

Porozumienie o współpracy z Tajpei Tech
Na zdjęciu: prof. Sea-Fue Wang, Rektor Tajpei Tech oraz prof. Krzysztof Wilde, Rektor PG. Zdjęcie: Krzysztof Krzempek
W czwartek, 2 marca w Sali Senatu odbyło się spotkanie władz Politechniki Gdańskiej z przedstawicielami National Tajpei University of Technology, w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy w zakresie badań naukowych.

National Tajpei University of Technology to założona w 1912 roku jedna z czołowych publicznych uczelni na Tajwanie kształcąca 13 tys. studentów na 19 wydziałach. To również silny ośrodek współpracy nauki z przemysłem i biznesem – 10% prezesów i członków zarządu firm działających na Tajwanie to absolwenci Tajpei Tech, a uczelnia każdego roku wspiera 25 nowych start-upów.

Delegacja National Tajpei University of Technology przyjechała na Politechnikę Gdańską w składzie: prof. Sea-Fue Wang, Rektor Tajpei Tech, prof. Chung-Kuang Yang, Zastępca Rektora, prof. Ho-Chiao Chuang, Kierownik Działu Nauki i Rozwoju oraz prof. Tun-Wen Pai, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Celem krótkiej, jednodniowej wizyty gości z Tajwanu było podpisanie nowej, ogólnouczelnianej umowy o współpracy naukowej z Politechniką Gdańską (taka współpraca była dotąd realizowana we współpracy z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).

W Sali Senatu z gośćmi z Tajwanu spotkali się przedstawiciele władz uczelni - prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Janusz Nieznański, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz prof. Sławomir Milewski, Prorektor ds. nauki. Na spotkaniu obecni byli również dr hab. Christian Jungnickel, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich, dr hab. Justyna Szostak, Przewodnicząca Komisji ds. umiędzynarodowienia i Anna Modrzejewska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, a także przedstawiciele Wydziałów Architektury, Chemicznego, Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Fizyki Stosowanej i Matematyki Technicznej.


Współpraca naukowa

Celem porozumienia podpisanego między Politechniką Gdańską a National Tajpei University of Technology jest zacieśnienie współpracy w zakresie realizacji międzynarodowych projektów badawczych oraz podniesienie poziomu badań naukowych

– Cieszymy się, że porozumienie z Tajpei Tech to nie tylko ogólna deklaracja współpracy, ale zapowiedź realizacji ważnych projektów badawczych w kluczowych dla obu uczelni obszarach, takich jak materiałoznawstwo, ochrona środowiska, w tym ekologiczne źródła energii i ekobudownictwo, elektrotechnika, mechatronika, technologie informacyjne, technologie medyczne oraz biotechnologia. – powiedział prof. Krzysztof Wilde.

W ramach podpisanego porozumienia pracownicy naukowi obu uczelni będą mogli składać wnioski o granty na realizację wspólnych badań naukowych. Porozumienia zostało podpisane na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia.


Projekty dla studentów

W toku rozmów przedstawiciele uczelni zgodnie stwierdzili, że w przyszłości współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a National Tajpei University of Technology powinna obejmować nie tylko naukowców, ale również studentów i doktorantów. Takie możliwością dają m.in. program Erasmus+ (w ramach współpracy krajów programu z krajami partnerskimi) czy programy stypendialne oferowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), o czym w trakcie spotkania mówili przedstawiciele Politechniki Gdańskiej.

Również National Tajpei University of Technology realizuje wiele działań skierowanych do studentów, w tym studentów zagranicznych. Wśród nich jest m.in. International PBL (Problem Based Learning) Competition Program, w trakcie którego zespoły złożone ze studentów z różnych krajów mają za zadanie znaleźć rozwiązanie na zadane zagadnienie (w trakcie poprzednich edycji konkursu zadanie projektowe obejmowały takie zagadnienia, jak roboty humanoidalne czy ratownictwo lotnicze).

54 wyświetleń