Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Sekcja Funduszy Strukturalnych wspomaga jednostki organizacyjne uczelni w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wsparcie dotyczy projektów w ramach następujących programów:

 

Zespół Programów Strukturalnych i Inwestycyjnych

si.czp@pg.edu.pl

mgr Kamila Szydłowska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 347 16 19
kamila.szydłowska@pg.edu.pl

 • Kierownik sekcji.
 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Przemysł 4.0, Trwałość projektów, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FE RS).
 • Koordynacja na poziomie uczelni dostępów i upoważnień do systemów zewnętrznych takich jak SL2014, SOWA.
 • W zastępstwie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP), Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FE NIKS/ FENX), Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP).

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program PANDA, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • W zastępstwie: Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami, Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PC).

mgr Anna Frej
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 57 / 60 59
anna.frej@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • W zastępstwie: Erasmus +, Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

inż. Aleksandra Grajewska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 20 45
aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP), Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FE NIKS/ FENX), Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP).
 • Trwałość projektu CZT POMORZE - sprawozdawczość w okresie trwałości.
 • W zastępstwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Przemysł 4.0, Trwałość projektów, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FE RS).

mgr Marta Morańska
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 65 83
marta.moranska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), Erasmus+.

mgr inż. Paulina Dyguła
Nieobecność