Międzynarodowe Programy Badawcze | Politechnika Gdańska

Treść strony

Międzynarodowe Programy Badawcze

Na zdjęciu widać globus

Sekcja  Międzynarodowych Programów Badawczych wspomaga jednostki organizacyjne PG w pozyskiwaniu funduszy międzynarodowych i realizacji projektów międzynarodowych. Przykładowe programy i źródła finansowania wspierane przez Sekcję:

 
Sekcja Programów Międzynarodowych

pm.czp@pg.edu.pl

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 52
aleksandra.dubiella-jackowska@pg.edu.pl

 • Kierownik sekcji.
 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE HORYZONT 2020, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCN, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCBR, inne programy międzynarodowe.

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 48
magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

 • LEAR - Legal Entity Appointed Representative dla Programów Ramowych UE na PG.
 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE HORYZONT 2020, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCN, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCBR, inne programy międzynarodowe.

dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
Pok.: 406A, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 64 74
agnieszka.glowacz@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE HORYZONT 2020, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCN, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCBR, inne programy międzynarodowe.

dr Danuta Łapacz
Pok.: 406A, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 64 73
danuta.lapacz@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE HORYZONT 2020, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCN, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCBR, inne programy międzynarodowe.


Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna (HPK)

mgr Renata Downar-Zapolska
Kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
Pok.: 401A, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 24 12
renata.downar-zapolska@pg.edu.pl
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna (HPK)
hpk@pg.edu.pl

Obsługa programów:

 • Konsultowanie wniosków i projektów z Programu Ramowego UE Horyzont 2020, Programu Ramowego UE Horyzont Europa w tym Grantów ERC.
 • Kierowanie projektem pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
 • Realizacja zadań Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie; konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

mgr inż. Edyta Fila-Lepper
Specjalista w Horyzontalnym Punkcie Kontaktowym ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
Pok.: 401, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 58
edyfila@pg.edu.pl
hpk@pg.edu.pl

 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
 • Konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

mgr Katarzyna Machulska

Specjalista w Horyzontalnym Punkcie Kontaktowym ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
Pok.: 401, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 58
katarzyna.machulska@pg.edu.pl
hpk@pg.edu.pl

 • Realizacja zadań Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie; konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.