Pierwsza ogólnopolska konferencja pn. „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych” | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-02

Pierwsza ogólnopolska konferencja pn. „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych”

Zdjęcie grupowe z pierwszej konferencji
Fot. Krzysztof Krzempek

W dniach 25 i 26 października 2022 r. w  Hotelu Eureka w Sopocie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja pn. „Zarządzanie projektami na polskich uczelniach technicznych” organizowana przez Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej. Celem konferencji było nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz podzielenie się dobrymi praktykami zarządzania projektami na uczelniach technicznych.

Konferencję otworzył Prorektor ds. nauki PG prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, który przywitał przybyłych gości - przedstawicieli piętnastu uczelni technicznych, tj. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Morskiej w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Lubelskiej, jak i Politechniki Gdańskiej. Ponadto udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele dwóch uczelni nietechnicznych – tj. Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które współpracują z Politechniką Gdańską w ramach związku uczelni Fahrenheita.

Spotkanie poprowadził Waldemar Dzienisz Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami PG.

Podczas dwudniowej konferencji zostały omówione zagadnienia takie, jak:

  • regulacje związane z realizacją projektów na polskich uczelniach,
  • rozwiązania i dylematy związane z wdrażaniem założeń PAKT-u oraz
  • systemy informatyczne wspierające zarządzanie projektami na uczelniach.

Przedstawiciele poszczególnych uczelni aktywnie uczestniczyli w dyskusjach oraz chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, wiedzą i sposobami radzenia sobie z różnego rodzaju zagadnieniami i problemami, na które napotykają w codziennej praktyce, a które jak się okazuje są wspólne dla wielu uczelni.

Działania i rozwiązania dotyczące tematyki konferencji w ramach swojej uczelni chętnie zaprezentowali przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Pani Barbara Syposz-Łuczak oraz Pan Adam Lichota, którzy pełnili dodatkowo rolę współprowadzących panele dyskusyjne podczas konferencji.

Ciekawą i zagorzałą dyskusję wśród uczestników wywołał temat wdrożenia założeń PAKT-u, który przedstawiła uczestnikom kierownik Sekcji Międzynarodowych Programów Badawczych w Centrum Zarządzania Projektami PG, pani Aleksandra Dubiella-Jackowska. W drugim dniu konferencji uczestnicy dzielili się doświadczeniami związanymi z użytkowaniem różnego rodzaju rozwiązań IT, które wdrażane i stosowane są na uczelniach w celu wsparcia procesów zarządzania projektami.

Dodatkową atrakcją w trakcie trwania konferencji była możliwość obserwacji niezwykle rzadkiego zjawiska jakim było zaćmienie słońca, które uczestnicy konferencji podziwiali na plaży w Sopocie.

Przedstawiciele uczelni biorących udział w spotkaniu wyrazili ogromne zadowolenie z możliwości uczestnictwa w wydarzeniu i wysoko ocenili poziom konferencji zarówno pod kątem organizacji wydarzenia, jak i zakresu merytorycznego. Uczestnicy konferencji złożyli organizatorowi liczne podziękowania za tak wspaniałą inicjatywę, z którą naprzeciw oczekiwaniom uczelni technicznych wyszła Politechnika Gdańska. Spotkanie tego typu i na taką skalę odbyło się po raz pierwszy w historii wzajemnych kontaktów polskich uczelni technicznych i ukazało wielką potrzebę wzajemnych kontaktów w celu stworzenia płaszczyzny do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami, które stanowią obecnie jeden z ważniejszych obszarów działalności uczelni. Podczas wydarzenia zgodnie wyrażona została chęć nawiązania trwałej współpracy uczelni technicznych w zakresie zarządzania procesami dot. realizacji projektów – również w celu uzyskania większego wpływu i słyszalności głosu uczelni wobec zmian prawnych i wdrażania różnego rodzaju regulacji. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie wyrazili również chęć kontynuowania i organizowania cyklicznych spotkań uczelni technicznych w zainicjowanej tematyce dot. zarządzania projektami.

63 wyświetleń