THCS (I konkurs JTC 2023) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-28

THCS (I konkurs JTC 2023)

aaa

Celem partnerstwa Transforming Health and Care Systems (THCS) jest koordynacja i optymalizacja wysiłków badawczych w Europie i krajach partnerskich w obrębie innowacji w systemach opieki zdrowotnej. THCS uruchomiło I konkurs na projekty badawcze pt. „Healthcare of the Future”. Zadaniem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu odciążenia i zmniejszenia presji na wyspecjalizowane placówki opieki zdrowotnej (m.in. szpitale), przy jednoczesnym uznaniu ich centralnej roli w systemach ochrony zdrowia.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Konsorcjum musi składać się z co najmniej trzech niezależnych wnioskodawców spośród trzech różnych krajów uczestniczących w THCS Partnership Joint Call 2023.

Na co

Zarówno organizacje jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 450 000 EUR. Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 300 000 EUR

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,6835 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania formularza zgłoszenia (Intent to Apply): 23 maja 2023, 14:00 CET

•             Termin składania wniosków pełnych (proposal): 13 czerwca 2023, 14:00 CET

•             Wyniki konkursu: IV kw. 2023 r.

Konkurs THCS (I konkurs JTC 2023) jest dwuetapowy.

Nabór wniosków – I etap:

Złożenie formularza Intent to Apply jest obowiązkowe i odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.thcspartnership.eu/funding/announcement-of-the-joint-transnational-call-for-proposals-healthcare-of-the-future-.kl .

Nabór wniosków – II etap:

W drugim etapie autorzy przesyłają w ww. systemie wnioski pełne (proposal). Wnioski zostaną sprawdzone pod kątem formalnym i przesłane do oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną sprawdzone zbadane pod kątem stosowności wnioskowanego finansowania.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: THCS (I konkurs JTC 2023).

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl .

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

50 wyświetleń