Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-11

Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

aaa

JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii oraz we współpracy z UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development ogłosiło konkurs pt. „Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024”.

Dla kogo

O finansowanie mogą wnioskować po stronie polskiej: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę; mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa; grupy podmiotów składające się z organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę  lub przedsiębiorców (w dowolnej konfiguracji).

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę – na badania podstawowe (badania podstawowe nie mogą przekraczać 10% wartości wnioskowanego budżetu), badania przemysłowe oraz prace rozwojowe,
  • Przedsiębiorca – na badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

Tematyka konkursu Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024 skupia się na badaniu konsekwencji i zrozumieniu wpływu zmian krajobrazów świetlnych w regionach oceanicznych i przybrzeżnych środowiska morskiego.

Szczegółowy opis zakresu tematycznego znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 900 000 euro.

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu tj. 02.04.2024 r. do przeliczeń: 1 euro = 4.2938 zł.

Dofinansowanie udziału dla wszystkich polskich partnerów w projekcie nie może przekroczyć 300 000 EUR. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 02 kwietnia 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30 maja 2024 r. - 17:00 CEST
  • Wyniki konkursu: listopad/grudzień 2024 r.
  • Publikacja listy rankingowej: grudzień 2024 r.
  • Rozpoczęcie projektów: 1-2 kwartał 2025 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

15 wyświetleń