Konkurs XII polsko-tajwański | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-10

Konkurs XII polsko-tajwański

ncbr

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dwunastym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze.

Dla kogo

Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata.

Na co

Dofinansowanie może być przeznaczone na następujące rodzaje badań:

  • dla ścieżki 1 (tzn. dla organizacji badawczych i grup podmiotów złożonych z takich organizacji): badania podstawowe (do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe,
  • dla ścieżki 2 (tzn. dla przedsiębiorstw i grup podmiotów złożonych z przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i organizacji badawczych): badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in.: neuronauki, efektywności energetycznej, inżynierii  materiałowej, inteligentnego transportu, technologii kwantowej, cyberbezpieczeństwa, badań kosmicznych i technologii lotniczej oraz półprzewodników.

Budżet konkursu

Budżet po stronie polskiej wynosi 1 400 000 euro, z podziałem na ścieżkę 1 i 2:

  • dla ścieżki 1 maksymalna alokacja wynosi 500 000 euro
  • dla ścieżki 2 maksymalna alokacja wynosi 900 000 euro

Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,2773 zł (wg EBC z 08.04.2024)

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu: 08.04.2024 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 08.04.2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 17.06.2024 r.
  • Wyniki konkursu – publikacja ostatecznej listy rankingowej 12.2024 r.

Wnioskodawcy po stronie polskiej składają wnioski na skrzynkę e-mail tajwan@ncbr.gov.pl, zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji konkursowej.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

46 wyświetleń